Sklep o izvedbi javne razprave o predlogu proračuna Občine Markovci za leto 2018

21. 11. 2017 62