Občinska volilna komisija

Člani (mandatno obdobje 2022 - 2026)
  • predsednik, Marjan Strelec
  • namestnica predsednika, Monika Majar
  • član, Franc Prelog
  • namestnik člana, Franc Obran
  • član, Primož Njegač
  • namestnica člana, Nataša Erlač
  • član, Ivan Golob
  • namestnik člana, Boris Belšak