Občinska volilna komisija

Člani (mandat 2018 do 2022)
  • predsednik, Marjan Strelec, Bukovci 160/a, Markovci, roj. 24. 5. 1959
  • namestnica predsednika, Monika Majar, Markovci 40, Markovci, roj. 11. 2. 1988
  • član, Tadej Črešnik, Borovci 23/b, Markovci, roj. 30. 4. 1985
  • namestnik člana, Franc Prelog, Markovci 52, Markovci, roj. 9. 9. 1962
  • član, Primož Njegač, Bukovci 100/f, Markovci, roj. 19. 12. 1978
  • namestnik člana, Matej Prosenjak, Sobetinci 9, Markovci, roj. 24. 10. 1988
  • član, Ivan Golob, Prvenci 1/b, Markovci, roj. 4. 8. 1954
  • nadomestna članica, Eva Lah, Sobetinci 21, Markovci, roj. 25. 12. 1992