Glava

Osnovni podatki

Občina Markovci
Markovci 43
SI-2281 MARKOVCI

Telefon: +386 (2) 7888880
Fax: +386 (2) 7888881

E-pošta: tajnistvo@markovci.si

Davčna: 57234213
Matična: 1357492000

Več...

Katalog informacij javnega značaja

V želji po odpravi omenjenih pomanjkljivosti smo v sodelovanju z Inštitutom za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor uredili Katalog informacij javnega značaja Občine Markovci

Lex Locais

Ptujsko polje
Namera o ustanovitvi služnosti PDF natisni
Torek, 11. april 2017 11:38

OBČINA MARKOVCI
ŽUPAN
Markovci 43
2281 MARKOVCI
tel: 02/788-88-80, fax: 02/788-88-81

Številka: 478-0006/2017
Datum: 11.04.2017

Na podlagi tretjega odstavka 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16) Občina Markovci, Markovci 43, 2281 Markovci, dne 11. 4. 2017, objavlja

NAMERO O USTANOVITVI SLUŽNOSTI

V skladu s tretjim odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16) namerava Občina Markovci, Markovci 43, 2281 Markovci, po preteku te namere, na nepremičninah parc. št. 1001/18 in parc. št. 1001/9, obe k.o. (415) Bukovci, ustanoviti brezplačno služnostno pravico izgradnje zemeljskega NN kablovoda ter služnostno pravico neoviranega dostopa za izgradnjo, vzdrževanje in rekonstrukcijo, nadzor in odpravljanje okvar na objektu NNO iz TP Bukovci 3, izvod 1, vse za čas obratovalne dobe zgrajenega objekta.

Služnostna pravica v javnem interesu se bo ustanovila s sklenitvijo neposredne pogodbe o ustanovitvi služnostne pravice, v korist Elektro Maribor d.d., matična št. 5231698, Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor.

Namera se objavlja na spletni strani Občine Markovci za obdobje 15 dni.

Milan Gabrovec, prof,
župan
 
Dopolnitev razpisne dokumentacije javnega razpisa za sofinanciranje programov športa v Občini Markovci za leto 2017 PDF natisni
Četrtek, 06. april 2017 18:22

Na podlagi 8. člena Pravilnika o sofinanciranju letnih programov športa v Občini Markovci (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 4/11, 5/12, 28/12-popr., 68/15 in 64/16), Odloka o proračunu Občine Markovci za leto 2017 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 64/16) ter sprejetega Letnega programa športa Občine Markovci za leto 2017, Občina Markovci objavlja

Dopolnitev razpisne dokumentacije javnega razpisa za sofinanciranje programov športa
v Občini Markovci za leto 2017

V skladu s tretjim odstavkom 220. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07-ZIPRS0809, 61/08, 99/09-ZIPRS1011, 3/13 in 81/16) se razpisna dokumentacija v zadevi Javnega razpisa za sofinanciranje programov športa v Občini Markovci za leto 2017, objavljenega na spletni strani Občine Markovci, dne 29. 3. 2017, dopolni z vzorcem pogodbe (v prilogi).

Številka: 410-0003/2017
Datum: 06. 04. 2017

Milan Gabrovec, prof.
župan
Zadnjič posodobljeno Četrtek, 06. april 2017 18:32
 
Razglasitev velike požarne ogroženosti naravnega okolja PDF natisni
Torek, 04. april 2017 09:28

Na podlagi 8. člena Uredbe o varstvu pred požarom v naravnem okolju (Uradni list RS, št. 20/14), Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje

R A Z G L A Š A
veliko požarno ogroženost naravnega okolja od 1. aprila 2017 na območju celotne države.

Z dnem razglasitve velike požarne ogroženosti je v naravnem okolju poleg požiganja in odmetavanja gorečih ali drugih predmetov ali snovi, ki lahko povzročijo požar, prepovedano tudi kuriti, kuriti kresove, požigati na območjih ob infrastrukturnih objektih, izven pozidanih površin uporabljati predmete, naprave ali izvajati aktivnosti, ki lahko povzročijo požar ter izvajati ognjemete.

Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami in Policija bosta v času razglašene velike požarne ogroženosti naravnega okolja izvajala poostren nadzor.

Prejemnike tega dokumenta prosimo, da z njegovo vsebino seznanijo pristojne organe, enote in osebe znotraj njihovih organizacij.

Številka: 8452-1/2017-2 - DGZR
Datum: 31. 03. 2017

Branko Dervodel
sekretar
namestnik generalnega direktorja

 
Vabilo na 14. sejo OS Občine Markovci PDF natisni
Ponedeljek, 03. april 2017 20:30

OBČINA MARKOVCI
Ž U P A N
Markovci 43, 2281 MARKOVCI
T: 788 88 80 F: 788 88 81
e-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.


Številka: 032-0001/2014
Datum: 03. 04. 2017

Na podlagi 22. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Markovci (Uradno glasilo slovenskih občin 15/06, 26/09, 41/10 in 2/13) s k l i c u j e m 14. sejo Občinskega sveta Občine Markovci, ki bo

v sredo, 12. aprila 2017, ob 17.  uri

v sejni sobi Občine Markovci, Markovci 43, Markovci.

Zadnjič posodobljeno Ponedeljek, 03. april 2017 20:49
Več ...
 
<< Začetek < Prejšnja 1 2 3 4 5 Naslednja > Konec >>

Stran 1 od 5
} catch(err) {}