Glava

Osnovni podatki

Občina Markovci
Markovci 43
SI-2281 MARKOVCI

Telefon: +386 (2) 7888880
Fax: +386 (2) 7888881

E-pošta: tajnistvo@markovci.si

Davčna: 57234213
Matična: 1357492000

Več...

Katalog informacij javnega značaja

V želji po odpravi omenjenih pomanjkljivosti smo v sodelovanju z Inštitutom za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor uredili Katalog informacij javnega značaja Občine Markovci

Lex Locais

Ptujsko polje
Obvestilo PDF natisni
Sreda, 14. marec 2018 10:39

Obveščamo vas, da bo v sredo, 21. marca 2018, zaradi prestavitve vtočnih igel na novo lokacijo izvedena popolna zapora občinske ceste preko jezovne zgradbe - zapornic, relacija Videm pri Ptuju – Nova vas pri Markovcih, v času med 7.00 in 19.00 uro.

Za nevšečnosti se prebivalcem v naprej opravičujemo in prijazno prosimo za razumevanje.

 
Javni poziv političnim strankam, drugim organizacijam občanov in občanom za predlaganje kandidatov za Občinsko volilno komisijo Občine Markovci PDF natisni
Ponedeljek, 12. marec 2018 18:06

Več ...
 
Namera o sklenitvi neposrednih pogodb PDF natisni
Petek, 09. marec 2018 12:11

OBČINA MARKOVCI
ŽUPAN
Markovci 43
2281 MARKOVCI
tel: 02/788-88-80, fax: 02/788-88-81

Številka: 410-0079/2017
Datum: 9.3.2018

Na podlagi tretjega odstavka 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16) in v skladu s prvim odstavkom v zvezi s tretjim odstavkom 91. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18) Občina Markovci, Markovci 43, 2281 Markovci, dne 9. 3. 2018, objavlja

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNIH POGODB

Občina Markovci namerava skleniti neposredne pogodbe z lastniki zemljišč:

  • za potrebe kolesarske steze Borovci,
  • za potrebe kolesarske steze Prvenci,
  • za potrebe razširitve ceste in kolesarske steze Nova vas pri Markovcih,
  • parc. št. 495/2, parc. št. 499/2 in parc. št. 498/2, vse k.o. Markovci, za potrebe izgradnje javne gospodarske infrastrukture ob pokopališču.

Namera se objavlja na spletni strani Občine Markovci za obdobje 15 dni.

Milan Gabrovec, prof,
župan
Zadnjič posodobljeno Petek, 09. marec 2018 12:15
 
Razpis za podelitev občinskih priznanj v letu 2018 PDF natisni
Torek, 27. februar 2018 13:25

Na podlagi 6. člena Odloka o priznanjih Občine Markovci (Uradni vestnik Radio Tednik, št. 5/00, Uradni list RS št. 26/04 in Uradno glasilo slovenskih občin št. 11/08, 7/14 in 10/16) Komisija za odlikovanja in priznanja objavlja

RAZPIS
za podelitev občinskih priznanj v letu 2018

  • Naziv »ČASTNI OBČAN Občine Markovci« (največ 1 naziv).
  • Plaketa Občine Markovci (največ 2 plaketi).
  • Listina Občine Markovci (največ 2 listini).
  • Pohvala Občine Markovci.

I. Občina Markovci podeljuje v letu 2018 naslednje vrste priznanj:

Naziv »častni občan Občine Markovci« se podeli posamezniku, ki s svojim delovanjem in stvaritvami na posameznih področjih življenja in dela prispeva k izjemnemu razvoju in ugledu občine.

Plaketa Občine Markovci se lahko podeli posameznikom v občini za pomembno in uspešno nepoklicno udejstvovanje na kateremkoli področju družbenega življenja. Plaketa se lahko podeli tudi pravnim osebam ali posameznikom za pomembne dosežke na gospodarskem in družbenem področju dela.

Listina Občine Markovci se podeli pravnim in civilnopravnim osebam za pomembne dosežke pri razvoju občine, za večletno delo in rezultate, s katerimi se organizacija izkaže in uspešno predstavlja občino.

Pohvala Občine Markovci se podeli pravnim in civilnopravnim osebam v letu, ko praznujejo okrogle jubileje svojega aktivnega delovanja (10., 20., 30. itd. obletnica).

Več ...
 
<< Začetek < Prejšnja 1 2 3 4 5 Naslednja > Konec >>

Stran 1 od 5