Glava

Osnovni podatki

Občina Markovci
Markovci 43
SI-2281 MARKOVCI

Telefon: +386 (2) 7888880
Fax: +386 (2) 7888881

E-pošta: tajnistvo@markovci.si

Davčna: 57234213
Matična: 1357492000

Več...

Katalog informacij javnega značaja

V želji po odpravi omenjenih pomanjkljivosti smo v sodelovanju z Inštitutom za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor uredili Katalog informacij javnega značaja Občine Markovci

Lex Locais

Ptujsko polje
Javni poziv lokalnim pridelovalcem in predelovalcem kmetijskih pridelkov/izdelkov za sodelovanje v projektu "JEM DRUGAČE, JEM DOMAČE!" PDF natisni
Petek, 23. februar 2018 11:56

LAS BOGASTVO PODEŽELJA OBJAVLJA

JAVNI POZIV

lokalnim pridelovalcem in predelovalcem kmetijskih pridelkov/izdelkov za sodelovanje v projektu "JEM DRUGAČE, JEM DOMAČE!"

Slovenija se še vedno sooča z nizko stopnjo prehranske samooskrbe in ne izkorišča svojih potencialov na področju potrošnje kmetijsko-živilskih proizvodov lokalnega izvora. Da bi doprinesli k spremembam ter dvigu ozaveščenosti in prepoznavnosti, smo se lokalne akcijske skupine iz dveh regij povezale v projektu sodelovanja med LAS-i »Jem drugače, jem domače!«: TOTI LAS (nosilec operacije), LAS Lastovica, LAS Bogastvo podeželja, LAS Dobro za nas ter LAS Obsotelje in Kozjansko.

O JAVNEM POZIVU

LAS BOGASTVO PODEŽELJA vabi k prijavi na poziv vse ponudnike z območja vključenih občin: Občina Kidričevo, Hajdina, in Mestna občina Ptuj, Občina Markovci, Dornava, Juršinci, Destrnik in Trnovska vas.

K sodelovanju želimo pritegniti 10 ponudnikov, ki bodo aktivno vključeni v izobraževalne module:

  1. TRŽENJE, PRODAJA in PROMOCIJA,
  2. OBLIKOVANJE ZGODBE
  3. JAVNO NASTOPANJE in
  4. OBLIKOVANJE CGP ponudnika.

Izobraževalni moduli zajemajo tudi individualno svetovanje ponudnikom, ki bo prispevalo k pripravi konkretnega akcijskega načrta za posameznega ponudnika. Ob tem bodo imeli ponudniki priložnost izmenjati znanja in izkušnje ter se povezati na različnih dogodkih in srečanjih, ki bodo organizirana na območju dveh regij oz. območju vseh petih vključenih LAS.

Zadnjič posodobljeno Petek, 23. februar 2018 12:13
Več ...
 
Obvestilo PDF natisni
Sreda, 21. februar 2018 13:12

 
Seznam uradnih oseb Občinske uprave Občine Markovci, ki so pooblaščene za odločanje v upravnih zadevah in za vodenje posameznih dejanj v postopku pred izdajo odločbe PDF natisni
Torek, 20. februar 2018 14:19

Zadnjič posodobljeno Torek, 20. februar 2018 14:19
Več ...
 
Namera o ustanovitvi služnosti PDF natisni
Ponedeljek, 19. februar 2018 11:31

OBČINA MARKOVCI
ŽUPAN
Markovci 43
2281 MARKOVCI
tel: 02/788-88-80, fax: 02/788-88-81

Številka: 478-0031/2018
Datum: 19.02.2018

Na podlagi tretjega odstavka 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16) Občina Markovci, Markovci 43, 2281 Markovci, dne 19. 2. 2018, objavlja

NAMERO O USTANOVITVI SLUŽNOSTI

V skladu s tretjim odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16) namerava Občina Markovci, Markovci 43, 2281 Markovci, po preteku te namere, na lastnem deležu do 10133/250000 nepremičnine parc. št. 677/1, k.o. (2661) Gaj, ustanoviti brezplačno služnostno pravico gradnje, hoje in vožnje ob gradnji elektro priključka.

Služnostna pravica v javnem interesu se bo ustanovila s sklenitvijo neposredne pogodbe o ustanovitvi služnostne pravice, v korist Elektro Maribor d.d., matična št. 5231698000, Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor.

Namera se objavlja na spletni strani Občine Markovci za obdobje 15 dni.

Milan Gabrovec, prof,
župan
 
<< Začetek < Prejšnja 1 2 3 4 5 Naslednja > Konec >>

Stran 1 od 5