VLOGA ZA IZDAJO ODLOČBE ZA POSEBNO RABO JAVNE POVRŠINE

Opis postopka

Pravna podlaga za izvedbo postopka