Flash Rotator

Get the Flash Player to see this player.

Osnovni podatki

Občina Markovci
Markovci 43
SI-2281 MARKOVCI

Telefon: +386 (2) 7888880
Fax: +386 (2) 7888881

E-pošta: tajnistvo@markovci.si

Davčna: 57234213
Matična: 1357492000

Več...

Katalog informacij javnega značaja

V želji po odpravi omenjenih pomanjkljivosti smo v sodelovanju z Inštitutom za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor uredili Katalog informacij javnega značaja Občine Markovci

Lex Locais

Ptujsko polje
Nepovratna sredstva in garancije za kredite za razvoj mikro, malih in srednjih podjetij PDF natisni
Četrtek, 28. maj 2015 08:38

Maribor, Dravograd, 27. maj 2015 – mikro, mala in srednja podjetja iz Podravja in Koroške regije bodo lahko pridobila garancijo za pridobitev dolgoročnih bančnih kreditov, dodatno pa bodo lahko ta podjetja iz problemskega območja z visoko brezposelnostjo – Maribora s širšo okolico – pridobila tudi nepovratna sredstva za manjše začetne naložbe.

Mariborska razvojna agencija in Regionalna razvojna agencija Koroška d.o.o. obveščata, da bosta, predvidoma 5. 6. 2015, v sodelovanju s Slovenskim regionalno razvojnim skladom, Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo ter sodelujočimi bankami, objavili razpisa ugodnih dolgoročnih bančnih kreditov z garancijo regijskih garancijskih shem (RGS) za Podravje in Koroško.

Cilji RGS so pospeševanje razvoja malega in srednjega gospodarstva in pridobitne dejavnosti podjetnikov, povečevanje investicijske aktivnosti v regijah, zmanjševanje stopnje brezposelnosti, vzpostavljanje možnosti za prestrukturiranje regijskega gospodarstva, olajšanje dostopa mikro, malim in srednje velikim podjetjem do kreditov z zmanjšanjem bančnih zahtev za zavarovanje kreditov idr., in sicer na območju Podravske in Koroške regije.

Garancijski shemi sta vzpostavljeni.

Zadnjič posodobljeno Četrtek, 28. maj 2015 08:56
Več ...
 
Prevozi osnovnošolskih otrok v Občini Markovci za šolska leta 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 in 2018/2019 PDF natisni
Torek, 26. maj 2015 12:46

Številka: 430-0011/2015
Datum: 26.5.2015

Zadeva: Povabilo k oddaji ponudbe

Občina Markovci, Markovci 43, 2281 Markovci (v nadaljevanju: naročnik) vabi vse zainteresirane ponudnike, da predložijo svojo ponudbo po zahtevah razpisne dokumentacije za oddajo javnega naročila za:

PREVOZI OSNOVNOŠOLSKIH OTROK V OBČINI MARKOVCI ZA ŠOLSKA LETA
2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 IN 2018/2019

Objava: Portal javnih naročil dne 26.5.2015, pod štev.: JN3369/2015

Rok oddaje ponudbe: do 19.06.2015, do 10.00  ure.
Odpiranje ponudb: 22.06.2015, ob 10.00 uri.
Kraj odpiranja ponudb: Občina Markovci, Markovci 43, 2281 Markovci (I. nadstropje občinske stavbe).

Več ...
 
JR za dodeljevanje pomoči za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Markovci za leto 2015 PDF natisni
Torek, 26. maj 2015 10:28

Na podlagi Odloka o proračunu Občine Markovci za leto 2015 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 14/15) in Pravilnika o dodeljevanju pomoči za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Markovci (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 15/12 in 19/14) župan Občine Markovci objavlja

JAVNI RAZPIS
ZA DODELJEVANJE POMOČI ZA POSPEŠEVANJE RAZVOJA MALEGA GOSPODARSTVA V OBČINI MARKOVCI ZA LETO 2015

I. PREDMET JAVNEGA RAZPISA
Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za uresničevanje ciljev občine na področju razvoja malega gospodarstva, ki se dodeljujejo po pravilih o dodeljevanju pomoči de minimis za naslednje ukrepe:
-    sofinanciranje materialnih in nematerialnih investicij,
-    sofinanciranje samozaposlovanja in odpiranja novih delovnih mest,
-    sofinanciranje usposabljanja in izobraževanja podjetnikov in zaposlenih v podjetjih.

Zadnjič posodobljeno Torek, 26. maj 2015 11:03
Več ...
 
Razpis za oddajo naročila - Sanacija strehe z menjavo kritine na osnovni šoli Markovci (dopolnitev z dne 5.5.2015) PDF natisni
Četrtek, 07. maj 2015 17:32

Občina MARKOVCI
Markovci 43

2281 MARKOVCI

Občina Markovci
Številka JN: 430-0005/2015

RAZPIS ZA ODDAJO NAROČILA
(dopolnitev z dne 5.5.2015)

1. Naziv: »Sanacija strehe z menjavo kritine na osnovni šoli Markovci«

2. Razširjen naziv: »Sanacija strehe z menjavo kritine na osnovni šoli Markovci«, kot del projekta
»Investicijsko vzdrževanje osnovne šole in vrtca«

Objava: Portal javnih naročil dne 13.04.2015, pod štev. JN2310/2015
Dopolnitev: Portal javnih naročil dne 05.05.2015, pod štev. JN2803/2015

Rok oddaje ponudbe: do 21.05.2015, do 10.00 ure.
Odpiranje ponudb: 21.05.2015, ob 11.00 uri.
Kraj odpiranja ponudb: Občina Markovci, Markovci 43, 2281 Markovci (I. nadstropje občinske stavbe).
Zadnjič posodobljeno Torek, 26. maj 2015 11:04
Več ...
 
<< Začetek < Prejšnja 1 2 3 4 5 6 7 8 Naslednja > Konec >>

Stran 1 od 8
} catch(err) {}