Flash Rotator

Get the Flash Player to see this player.

Osnovni podatki

Občina Markovci
Markovci 43
SI-2281 MARKOVCI

Telefon: +386 (2) 7888880
Fax: +386 (2) 7888881

E-pošta: tajnistvo@markovci.si

Davčna: 57234213
Matična: 1357492000

Več...

Lokalne volitve 2014

Katalog informacij javnega značaja

V želji po odpravi omenjenih pomanjkljivosti smo v sodelovanju z Inštitutom za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor uredili Katalog informacij javnega značaja Občine Markovci

Lex Locais

Ptujsko polje
11. likovna kolonija - Bejži čopič, kurent gre PDF natisni
Torek, 27. januar 2015 13:27

11. likovna kolonija - Bejži čopič, kurent gre

Priloga:
icon Katalog slik za dobrodelno dražbo (971.44 kB)

Zadnjič posodobljeno Torek, 27. januar 2015 13:39
 
Vabilo na 2. sejo OS Občine Markovci PDF natisni
Sobota, 24. januar 2015 16:47

OBČINA MARKOVCI
Ž U P A N
Markovci 43, 2281 MARKOVCI
T: 788 88 80 F: 788 88 81
e-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.


Številka: 032-0001/2014
Datum:   22. 01. 2015


Na podlagi 22. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Markovci (Uradno glasilo slovenskih občin 15/06, 26/09, 41/10 in 2/13) s k l i c u j e m 2. sejo Občinskega sveta Občine Markovci, ki bo

ki bo v sredo, 4. februarja 2015, ob 17. uri

v sejni sobi Občine Markovci, Markovci 43, Markovci.

Zadnjič posodobljeno Sreda, 28. januar 2015 20:07
Več ...
 
Poziv za predloge za imenovanje članov vaških odborov PDF natisni
Ponedeljek, 19. januar 2015 17:10

OBČINA MARKOVCI
Komisija za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja

Markovci 43
2281 MARKOVCI
Tel: 02/788-88-80, Fax: 02/788-88-81

Datum: 15. 1. 2015

POLITIČNIM STRANKAM,
NEODVISNIM SVETNIKOM OS, DRUŠTVOM
IN ZAINTERESIRANI JAVNOSTI NA
OBMOČJU OBČINE MARKOVCI

ZADEVA: POZIV ZA PREDLOGE ZA IMENOVANJE ČLANOV VAŠKIH ODBOROV

Politične stranke, društva in zainteresirano javnost na območju občine Markovci pozivamo, da podajo predloge kandidatov za imenovanje članov Vaških odborov v posameznih vaseh na območju občine Markovci. Za posamezen odbor podajte največ 5 predlogov, kolikor članov ima posamezen vaški odbor. Kandidati morajo podpisati priloženo soglasje h kandidaturi. Na samem zboru bo možno podati še morebitne dodatne predloge.

Člani VO bodo imenovani v skladu z 2. členom Odloka o ustanovitvi, organizaciji in načinu dela vaških odborov občine Markovci na predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja s tajnim glasovanjem na zborih občanov.

Več ...
 
Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka Občinskega prostorskega načrta Občine Markovci, okoljskega poročila z dodatkom za varovana območja za Občinski prostorski načrt Občine Markovci PDF natisni
Torek, 06. januar 2015 06:00

Na podlagi 50. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09 – ZPNačrt-A, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 – popravek), 43/11 – ZKZ-C, 57/12 – ZPNačrt-B, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12 – ZPNačrt-C, 35/13 – sklep ustavnega sodišča, 76/14 – odločba ustavnega sodišča) in 30. člena Statuta Občine Markovci (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 15/06 in 26/09), Občina Markovci objavlja

JAVNO NAZNANILO
o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka Občinskega prostorskega načrta Občine Markovci in okoljskega poročila z dodatkom za varovana območja za Občinski prostorski načrt Občine Markovci

1.
Javno se razgrne dopolnjen osnutek Občinskega prostorskega načrta Občine Markovci, ki ga je izdelal Urbis, d.o.o., pod številko projekta 2008-OPN-039-MARKOVCI, z datumom november 2014, dopolnjeno december 2014. V nadaljnjem besedilu se namesto pojma občinski prostorski načrt uporablja kratica OPN. Sočasno se razgrneta tudi okoljsko poročilo pod številko projekta 1414 z datumom februar 2014, dopolnitev oktober 2014 in dodatek k okoljskemu poročilu za varovana območja pod številko projekta 1414/12 z datumom februar 2014, dopolnitev oktober 2014, izdelana za dopolnjen osnutek Občinskega prostorskega načrta Občine Markovci. Okoljsko poročilo in dodatek k okoljskemu poročilo za varovana območja je izdelal OIKOS, svetovanje za razvoj, d. o. o..
Zadnjič posodobljeno Ponedeljek, 19. januar 2015 12:55
Več ...
 
<< Začetek < Prejšnja 1 2 3 Naslednja > Konec >>

Stran 1 od 3
} catch(err) {}