Glava

Osnovni podatki

Občina Markovci
Markovci 43
SI-2281 MARKOVCI

Telefon: +386 (2) 7888880
Fax: +386 (2) 7888881

E-pošta: tajnistvo@markovci.si

Davčna: 57234213
Matična: 1357492000

Več...

Katalog informacij javnega značaja

V želji po odpravi omenjenih pomanjkljivosti smo v sodelovanju z Inštitutom za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor uredili Katalog informacij javnega značaja Občine Markovci

Lex Locais

Ptujsko polje
Namera o ustanovitvi služnosti PDF natisni
Ponedeljek, 20. junij 2016 14:12

OBČINA MARKOVCI
ŽUPAN
Markovci 43
2281 MARKOVCI
tel: 02/788-88-80, fax: 02/788-88-81

Številka: 478-0033/2016
Datum: 20. 6. 2016

Na podlagi tretjega odstavka 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14) Občina Markovci, Markovci 43, 2281 Markovci, dne 20. 6. 2016, objavlja

NAMERO O USTANOVITVI SLUŽNOSTI

V skladu s tretjim odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14) namerava Občina Markovci, Markovci 43, 2281 Markovci, po preteku te namere, na nepremičninah parc. št. 265/10 in parc. št. 265/13, obe k.o. (416) Nova vas pri Markovcih, ustanoviti odplačno služnostno pravico izgradnje in vzdrževanja nizkonapetostnega priključka ter dostopa, prehoda in prekopa navedenih nepremičnin.

Služnostna pravica v zasebnem interesu se bo ustanovila s sklenitvijo neposredne pogodbe o ustanovitvi služnostne pravice.

Namera se objavlja na spletni strani Občine Markovci za obdobje 15 dni.

Milan Gabrovec, prof,
župan
Zadnjič posodobljeno Ponedeljek, 20. junij 2016 14:16
 
Srečanje občin - partneric v projektu MPZA SLO PDF natisni
Ponedeljek, 20. junij 2016 11:00

Srečanja so se udeležili:

  • predstavniki 29 občin-partneric v projektu MPZA SLO (ostali so se opravičili)
  • predstavniki podpornih partnerjev projekta: AMZS, CCS, Adria Mobil, Razvojni center Novo mesto
  • predstavnik medijskega partnerja projekta MPZA SLO – založba Avto-dom
  • ostali: Eva Štravs Podlogar (direktorica direktorata za turizem in internacionalizacijo), Drago Bulc (Društvo turističnih novinarjev Slovenije), Tjaša Gruenfeld (Teca, Caravan)

Več o srečanju občin - partneric v projektu MPZA SLO si lahko ogledate v prilogi.

Priloga:
icon Srečanje občin - partneric v projektu MPZA SLO (577.94 kB)

Zadnjič posodobljeno Ponedeljek, 20. junij 2016 11:10
 
JR za dodeljevanje pomoči za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Markovci za leto 2016 PDF natisni
Ponedeljek, 13. junij 2016 17:01

Na podlagi Odloka o proračunu Občine Markovci za leto 2016 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 68/15) in Pravilnika o dodeljevanju pomoči za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Markovci (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 15/12, 19/14 in 68/15) župan Občine Markovci objavlja

JAVNI RAZPIS
ZA DODELJEVANJE POMOČI ZA POSPEŠEVANJE RAZVOJA MALEGA GOSPODARSTVA V OBČINI MARKOVCI ZA LETO 2016

I. PREDMET JAVNEGA RAZPISA

Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za uresničevanje ciljev občine na področju razvoja malega gospodarstva, ki se dodeljujejo po pravilih o dodeljevanju pomoči de minimis in sicer za naslednja ukrepa:

  • sofinanciranje materialnih investicij in
  • sofinanciranje samozaposlovanja in odpiranja novih delovnih mest.

II. VIR

Razpoložljiva proračunska sredstva na postavki 1402101 Državne – občinske pomoči v  gospodarstvu.

III. VIŠINA RAZPISANIH PRORAČUNSKIH SREDSTEV

Sredstva so zagotovljena v proračunu Občine Markovci za leto 2016 v višini 60.000,00 EUR, na proračunski postavki 1402101 Državne – občinske pomoči v gospodarstvu.

Zadnjič posodobljeno Ponedeljek, 13. junij 2016 17:29
Več ...
 
JR o dodeljevanju državnih pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v Občini Markovci za leto 2016 PDF natisni
Ponedeljek, 13. junij 2016 16:22

Na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07 – ZIPRS0809, 61/08 in 99/09-ZIPRS1011 in 3/13), Pravilnika o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v Občini Markovci za obdobje 2015-2020 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 46/15; v nadaljevanju Pravilnik), ter Odloka o proračunu Občine Markovci za leto 2016 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 68/15) objavlja Občina Markovci

JAVNI RAZPIS
o dodeljevanju državnih pomoči za  ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v Občini Markovci za leto 2016

I. PREDMET JAVNEGA RAZPISA
Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih denarnih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja na območju Občine Markovci v skladu s Pravilnikom, za naslednje ukrepe:

  • UKREP A: Naložbe na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo
  • UKREP B: Pomoč za plačilo zavarovalnih premij
  • UKREP C: Pomoč za zagotavljanje tehnične podpore na področju predelave in trženja, ter nekmetijskih dejavnosti na podeželju,
  • UKREP Č: Naložbe za opravljanje dopolnilnih na kmetijah
Zadnjič posodobljeno Ponedeljek, 13. junij 2016 16:52
Več ...
 
<< Začetek < Prejšnja 1 2 Naslednja > Konec >>

Stran 1 od 2
} catch(err) {}