Flash Rotator

Get the Flash Player to see this player.

Osnovni podatki

Občina Markovci
Markovci 43
SI-2281 MARKOVCI

Telefon: +386 (2) 7888880
Fax: +386 (2) 7888881

E-pošta: tajnistvo@markovci.si

Davčna: 57234213
Matična: 1357492000

Več...

Katalog informacij javnega značaja

V želji po odpravi omenjenih pomanjkljivosti smo v sodelovanju z Inštitutom za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor uredili Katalog informacij javnega značaja Občine Markovci

Lex Locais

Ptujsko polje
Razpis za oddajo naročila - Sanacija strehe z menjavo kritine na osnovni šoli Markovci PDF natisni
Sreda, 15. april 2015 09:47

Občina MARKOVCI
Markovci 43

2281 MARKOVCI

Občina Markovci
Številka JN: 430-0005/2015

RAZPIS ZA ODDAJO NAROČILA

1. Naziv: »Sanacija strehe z menjavo kritine na osnovni šoli Markovci«

2. Razširjen naziv: »Sanacija strehe z menjavo kritine na osnovni šoli Markovci«, kot del projekta
»Investicijsko vzdrževanje osnovne šole in vrtca«

Objava: Portal javnih naročil dne 13.04.2015, pod štev. JN2310/2015

Rok oddaje ponudbe: do 14.05.2015, do 10.00 ure.
Odpiranje ponudb: 14.05.2015, ob 11.00 uri.
Kraj odpiranja ponudb: Občina Markovci, Markovci 43, 2281 Markovci (I. nadstropje občinske stavbe).
Zadnjič posodobljeno Sreda, 15. april 2015 10:06
Več ...
 
Javni razpis za sofinanciranje programov dejavnosti, projektov in prireditev, ki niso predmet drugih razpisov v Občini Markovci za leto 2015 PDF natisni
Torek, 14. april 2015 14:05

Na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07-ZIPRS0809, 61/08, 99/09-ZIPRS1011 in 3/13) in Odloka o proračunu Občine Markovci za leto 2015 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 14/15) Občina Markovci objavlja


JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje programov dejavnosti, projektov in prireditev, ki niso predmet drugih razpisov v Občini Markovci za leto 2015

1. PREDMET JAVNEGA RAZPISA za sofinanciranje programov dejavnosti, projektov in prireditev, ki niso predmet drugih razpisov v Občini Markovci za leto 2015 (v nadaljevanju: razpis) je sofinanciranje programov dejavnosti, projektov in prireditev za sklope, ki niso zajeti v programih drugih razpisov Občine Markovci, kot so programi varovanja in krepitve znanja, skupni projekti na področju izobraževanja in druge splošne in posebne prireditve ter dejavnosti, ki pomenijo prispevek k zadovoljevanju javnih potreb in prepoznavnosti Občine Markovci, projekti in prireditve v okviru pusta in drugo.

Razpisana sredstva so namenjena sofinanciranju programov društev, neprofitnih organizacij in gibanj ter zavodov (za programe, ki niso del njihove redne dejavnosti) in drugih. Za programe, projekte in prireditve po tem razpisu morajo stroški nastati v letu 2015.

Več ...
 
Javni razpis za izbor kulturnih projektov - oprema kulturnih društev na območju Občine Markovci v letu 2015 PDF natisni
Ponedeljek, 13. april 2015 13:31

Na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07-ZIPRS0809, 61/08, 99/09-ZIPRS1011 in 3/13) in Odloka o proračunu Občine Markovci za leto 2015 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 14/15) Občina Markovci objavlj

JAVNI RAZPIS
za izbor kulturnih projektov - oprema kulturnih društev na območju Občine Markovci v letu 2015

1. Predmet razpisa je izbor kulturnih projektov za opremo kulturnih društev na območju Občine Markovci za leto 2015.

2. Pogoji za sodelovanje na razpisu:
- na razpis se lahko prijavijo društva, registrirana za kulturno dejavnost s sedežem v Občini Markovci,
- projekt mora imeti jasno konstrukcijo financiranja investicijske opreme ter zagotovljene vire financiranja,
- projekt mora biti končan v letu 2015.

3. Upravičeni stroški sofinanciranja so:
- stroški nabave opreme društvenih prostorov (pohištvo, računalniška oprema,…),
- stroški nabave enotnih oblačil in obuval za društvene potrebe,
- stroški nabave glasbenih inštrumentov.

Več ...
 
Vabilo na 4. sejo občinskega sveta Občine Markovci PDF natisni
Petek, 03. april 2015 18:24

OBČINA MARKOVCI
Ž U P A N
Markovci 43, 2281 MARKOVCI
T: 788 88 80 F: 788 88 81
e-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.


Številka: 032-0001/2014
Datum:   03. 04. 2015


Na podlagi 22. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Markovci (Uradno glasilo slovenskih občin 15/06, 26/09, 41/10 in 2/13) s k l i c u j e m 4. redno sejo Občinskega sveta Občine Markovci, ki bo

v četrtek, 16. aprila 2015, ob 17. uri

v sejni sobi Občine Markovci, Markovci 43, Markovci.

Zadnjič posodobljeno Petek, 03. april 2015 18:47
Več ...
 
<< Začetek < Prejšnja 1 2 3 4 5 6 Naslednja > Konec >>

Stran 1 od 6
} catch(err) {}