Flash Rotator

Get the Flash Player to see this player.

Osnovni podatki

Občina Markovci
Markovci 43
SI-2281 MARKOVCI

Telefon: +386 (2) 7888880
Fax: +386 (2) 7888881

E-pošta: tajnistvo@markovci.si

Davčna: 57234213
Matična: 1357492000

Več...

Katalog informacij javnega značaja

V želji po odpravi omenjenih pomanjkljivosti smo v sodelovanju z Inštitutom za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor uredili Katalog informacij javnega značaja Občine Markovci

Lex Locais

Ptujsko polje
Dopis društvom in organizatorjem prireditev PDF natisni
Četrtek, 08. oktober 2015 08:59

OBČINA MARKOVCI
Uredniški odbor Lista iz Markovcev
Markovci 43,  2281 MARKOVCI
Tel: 02 788 88 80, Fax:  02 788 88  81

SIP TV
Branko Veselič s. p.
Dornava 116 d
2252 Dornava Markovci, 7. oktober 2015

Zadeva: Dopis društvom in organizatorjem prireditev

Spoštovani,

ker želimo, da je dogajanje v naši občini vidno tako na lokalni televiziji SIP TV kot v občinskem časopisu List iz Markovcev, vas pozivamo, da ob organizaciji vaše prireditve obvestite tudi vodstvo SIP TV in Uredniški odbor občinskega časopisa. Žal se večkrat zgodi, da prireditev spolzi ravno zaradi slabe komunikacije in obveščanja.

Prilagamo kontaktne podatke obeh medijev:

SIP TV
Branko Veselič: 041 618 044, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

Zadnjič posodobljeno Četrtek, 08. oktober 2015 09:07
Več ...
 
Razpis za oddajo naročila - Sekundarna kanalizacija Bukovci - II. Dopolnitev z dne 05.10.2015 PDF natisni
Torek, 06. oktober 2015 12:48

Občina MARKOVCI
Markovci 43

2281 MARKOVCI

Občina Markovci
Številka JN: 430-0017/2015

RAZPIS ZA ODDAJO NAROČILA
II. Dopolnitev (dopolnitev za dne 5.10.2015)

1. Naziv: »Sekundarna kanalizacija Bukovci«

2. Razširjen naziv: »Izgradnja sekundarnih kanalov 3.14.1, 3.14.1 tlačni, 3.7.2 in 3.12.3«

Objava: Portal javnih naročil dne 22.09.2015, pod štev. JN6529/2015.
Dopolnitev: Portal javnih naročil dne 28.09.2015, pod štev. JN6708/2015
II. dopolnitev: Portal javnih naročil dne 5.10.2015, pod štev. JN6930/2015

Rok oddaje ponudbe: do 14.10.2015, do 10.00 ure.
Odpiranje ponudb: 14.10.2015, ob 11.00 uri.
Kraj odpiranja ponudb: Občina Markovci, Markovci 43, 2281 Markovci (I. nadstropje občinske stavbe).
Zadnjič posodobljeno Torek, 06. oktober 2015 12:58
Več ...
 
Javni poziv za predlaganje kandidatov za sodnike porotnike na Okrožnem sodišču na Ptuju PDF natisni
Četrtek, 01. oktober 2015 15:11

OBČINA MARKOVCI
ŽUPAN
Markovci 43
2281 MARKOVCI         
tel: 02/788-88-80, fax: 02/788-88-81

Številka: 700-0001/2015
Datum: 30.9.2015

Na podlagi Statuta Občine Markovci (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 15/06 in 26/09), 46. člena Zakona o sodiščih (Ur.l. RS, št. 94/07-UPB4, 45/08, 96/09, 86/10 – ZJNepS, 33/11,75/12,63/13 in 17/15) in Javnega poziva za predlaganje kandidatov za sodnike porotnike na Okrožnem sodišču na Ptuju, št. Su 733/2015, župan Občine Markovci objavlja

JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE KANDIDATOV ZA SODNIKE POROTNIKE NA OKROŽNEM SODIŠČU NA PTUJU

Okrožno sodišče na Ptuju je v Uradnem listu Republike Slovenije, št. 60/15, z dne 14.8.2015 objavilo Poziv predstavniškim organom občin in drugim pristojnim predlagateljem na območju Okrožnega sodišča na Ptuju, da predlagajo kandidate za 100 sodnikov porotnikov Okrožnega sodišča na Ptuju.

V skladu s prvim odstavkom 45. člena Zakona o sodiščih lahko kandidate za sodnike porotnike okrožnih sodišč predlagajo predstavniški organi občin z območja sodišča, pri katerem bodo sodniki porotniki, lahko pa tudi interesne organizacije, ki so kot društva ali združenja registrirana in delujejo na tem območju, razen političnih strank, ki neposredno ne morejo predlagati kandidatov. Izmed predlaganih kandidatov imenuje predsednik višjega sodišča sodnike porotnike posameznega sodišča v sorazmerju s številom prebivalcev občine, ki je predlagala kandidate oziroma v sorazmerju s številom članov, ki jih imajo interesne organizacije (drugi odstavek 45. člena Zakona o sodiščih).

Občina Markovci lahko glede na poziv Okrožnega sodišča Ptuju predlaga pet (5) kandidatov za sodnika porotnika. Mandat sodnikov porotnikov traja pet let in so lahko ponovno imenovani.

V skladu z 42. členom Zakona o sodiščih je za sodnika porotnika lahko imenovan državljan Republike Slovenije, ki je dopolnil 30 let starosti, ki ni bil pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti in ki je zdravstveno in osebnostno primeren za udeležbo pri izvajanju sodne oblasti ter aktivno obvlada slovenski jezik.

Zadnjič posodobljeno Četrtek, 01. oktober 2015 15:29
Več ...
 
Razpis za oddajo naročila - Sekundarna kanalizacija Bukovci - Dopolnitev z dne 28.09.2015 PDF natisni
Torek, 29. september 2015 11:18

Občina MARKOVCI
Markovci 43

2281 MARKOVCI

Občina Markovci
Številka JN: 430-0017/2015

RAZPIS ZA ODDAJO NAROČILA

1. Naziv: »Sekundarna kanalizacija Bukovci«

2. Razširjen naziv: »Izgradnja sekundarnih kanalov 3.14.1, 3.14.1 tlačni, 3.7.2 in 3.12.3«

Objava: Portal javnih naročil dne 22.09.2015, pod štev. JN6529/2015.
Dopolnitev: Portal javnih naročil dne 28.09.2015, pod štev. JN6708/2015

Rok oddaje ponudbe: do 14.10.2015, do 10.00 ure.
Odpiranje ponudb: 14.10.2015, ob 11.00 uri.
Kraj odpiranja ponudb: Občina Markovci, Markovci 43, 2281 Markovci (I. nadstropje občinske stavbe).
Zadnjič posodobljeno Torek, 29. september 2015 11:37
Več ...
 
<< Začetek < Prejšnja 1 2 3 4 5 Naslednja > Konec >>

Stran 1 od 5
} catch(err) {}