Flash Rotator

Get the Flash Player to see this player.

Osnovni podatki

Občina Markovci
Markovci 43
SI-2281 MARKOVCI

Telefon: +386 (2) 7888880
Fax: +386 (2) 7888881

E-pošta: tajnistvo@markovci.si

Davčna: 57234213
Matična: 1357492000

Več...

Lokalne volitve 2014

Katalog informacij javnega značaja

V želji po odpravi omenjenih pomanjkljivosti smo v sodelovanju z Inštitutom za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor uredili Katalog informacij javnega značaja Občine Markovci

Lex Locais

Ptujsko polje

Datum objave: 13. 02. 2015
- Vabilo na 3. sejo OS Občine Markovci

Datum objave: 11. 02. 2015
- Namera o ustanovitvi služnosti

Več ...
 
Sklic zborov občanov Občine Markovci PDF natisni
Sreda, 25. februar 2015 09:10

OBČINA MARKOVCI
Ž U P A N
Markovci 43, 2281 MARKOVCI

Na podlagi 2. člena Odloka o ustanovitvi, organizaciji in načinu dela vaških odborov Občine Markovci
(Uradni vestnik Radio Tednik Ptuj št. 7/99 in 4/11, ter Uradno glasilo slovenskih občin 7/15)

sklicujem
Zbore občanov občine Markovci
za območja:

Zadnjič posodobljeno Sreda, 25. februar 2015 09:29
Več ...
 
Spomladanska čistilna akcija PDF natisni
Sreda, 25. februar 2015 09:32
OBČINA MARKOVCI
ORGANIZIRA SPOMLADANSKO ČISTILNO AKCIJO
na celotnem območju OBČINE MARKOVCI
v soboto, 21. marca 2015 od 9.00 do 13.00 ure.

Zbirna mesta:

  • Borovci - gasilski dom
  • Bukovci - gasilski dom
  • Markovci - gasilski dom
  • Nova vas - gasilski dom, čebelnjak
  • Prvenci - vaško gasilski dom, ribnik
  • Sobetinci - gasilski dom
  • Strelci - avtobusno postajališče
  • Stojnci - gasilski dom
  • Zabovci - gasilski dom

Akcija bo potekala v vsakem vremenu. Poskrbite za primerno obutev in oblačilo. Informacije dobite pri predsednikih vaških odborov. Vse ljubitelje narave in čistega okolja vabimo, da se nam pridružite. Po akciji poskrbljeno za malico.

Zadnjič posodobljeno Sreda, 25. februar 2015 09:40
Več ...
 
Vabilo na 3. sejo OS Občine Markovci PDF natisni
Petek, 13. februar 2015 14:15

OBČINA MARKOVCI
Ž U P A N
Markovci 43, 2281 MARKOVCI
T: 788 88 80 F: 788 88 81
e-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.


Številka: 032-0001/2014
Datum:   12. 02. 2015


Na podlagi 22. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Markovci (Uradno glasilo slovenskih občin 15/06, 26/09, 41/10 in 2/13) s k l i c u j e m 3. redno sejo Občinskega sveta Občine Markovci, ki bo

v sredo, 25. februarja 2015, ob 17. uri

v sejni sobi Občine Markovci, Markovci 43, Markovci.

Zadnjič posodobljeno Sreda, 25. februar 2015 09:04
Več ...
 
Namera o ustanovitvi služnosti PDF natisni
Sreda, 11. februar 2015 18:54

OBČINA MARKOVCI
ŽUPAN
Markovci 43
2281 MARKOVCI         
tel: 02/788-88-80, fax: 02/788-88-81

Številka: 478-0002/2015
Datum: 11.2.2015

Na podlagi tretjega odstavka 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12 in 24/13) Občina Markovci, Markovci 43, 2281 Markovci, dne 12.2.2015, objavlja

NAMERO O USTANOVITVI SLUŽNOSTI

V skladu s tretjim odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12 in 24/13) namerava Občina Markovci, Markovci 43, 2281 Markovci, po preteku te namere, ustanoviti brezplačno služnostno pravico izgradnje nizkonapetostnega kablovoda, ki se napaja iz TP Obrtna cona Bukovci 3 (t-313) in služnostno pravico dostopa, prehoda in prekopa ceste, ki se nahaja na isti parcelni številki, cca 30m pred mejo parcele na vzhodni strani pri hišni številki Bukovci 79a, zaradi obratovanja in vzdrževanja nizkonapetostnega kablovoda na naslednji nepremičnini:

Parcelna številka Katastrska občina
995/7 415 Bukovci

Služnostna pravica v javnem interesu se bo ustanovila s sklenitvijo neposredne pogodbe o ustanovitvi služnosti, v korist služnostnega upravičenca Elektro Maribor, podjetje za distribucijo električne energije d.d., matična št. 5231689, Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor.

Namera se objavlja na spletni strani Občine Markovci za obdobje 15 dni.

Milan Gabrovec, prof,
župan
Zadnjič posodobljeno Sreda, 11. februar 2015 19:03
 
<< Začetek < Prejšnja 1 2 3 4 Naslednja > Konec >>

Stran 1 od 4
} catch(err) {}