Glava

Osnovni podatki

Občina Markovci
Markovci 43
SI-2281 MARKOVCI

Telefon: +386 (2) 7888880
Fax: +386 (2) 7888881

E-pošta: tajnistvo@markovci.si

Davčna: 57234213
Matična: 1357492000

Več...

Katalog informacij javnega značaja

V želji po odpravi omenjenih pomanjkljivosti smo v sodelovanju z Inštitutom za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor uredili Katalog informacij javnega značaja Občine Markovci

Lex Locais

Ptujsko polje
Datum objave: 05. 12. 2016
- Decembrsko dogajanje v Občini Markovci

Datum objave: 02. 12. 2016
- Obvestilo

Datum objave: 24. 11. 2016
- Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin v k.o. Stojnci

Več ...
 
Decembrsko dogajanje v Občini Markovci PDF natisni
Ponedeljek, 05. december 2016 10:25

 
Obvestilo PDF natisni
Petek, 02. december 2016 12:11

Priloga:

icon Termini odvozov za leto 2017 (357 kB)

 
Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin v k.o. Stojnci PDF natisni
Četrtek, 24. november 2016 12:43

Občina Markovci objavlja na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13-ZDU-1G, 50/14, 90/14-ZDU-1L, 14/15-ZUUJFO in 76/15), 35. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16) in Sklepa Občinskega sveta Občine Markovci št. 478-0034/2016, z dne 15. 6. 2016, naslednje

Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin v k.o. Stojnci

1. Prodajalec: Občina Markovci, Markovci 43, 2281 Markovci.

2. Predmet prodaje je stvarno premoženje – nepremičnine v k.o. (414) Stojnci in sicer:

1. sklop:

  • parc. št. *45, v izmeri 1.065 m² (stavbišče s stavbo),

2. sklop:

  • parc. št. 164/1, v izmeri 1.876 m² (njiva),
  • parc. št. 166, v izmeri 1.576 m² (njiva),

3. sklop:

  • parc. št. 914/44, v izmeri 1.367 m² (gozd),
  • parc. št. 914/130, v izmeri 1.446 m² (gozd) in
  • parc. št. 914/208, v izmeri 5.423 m² (gozd),

po uradno ocenjeni vrednosti.

Nepremičnine predstavljajo kmetijo na naslovu Stojnci 62, 2281 Markovci in se prodajajo ločeno po sklopih.

Zadnjič posodobljeno Četrtek, 24. november 2016 12:55
Več ...
 
Sklep o izvedbi javne razprave o predlogu proračuna Občine Markovci za leto 2017 PDF natisni
Petek, 18. november 2016 21:11

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 - ZUJF), 16. člena Statuta Občine Markovci (Uradno glasilo slovenskih občin št. 15/2006 in 26/2009) ter 90 in 91. člena Poslovnika občinskega sveta (Uradno glasilo slovenskih občin št. 15/2006 in 26/2009) je Občinski svet Občine Markovci na 5. izredni seji dne 17. novembra 2016 sprejel

S K L E P
o izvedbi javne razprave o predlogu proračuna
Občine Markovci za leto 2017

1.

Občinski svet Občine Markovci daje predlog proračuna Občine Markovci za leto 2017 v javno razpravo.

2.

Javna razprava o predlogu proračuna občine Markovci za leto 2017 traja do 2. decembra 2016. Do istega dne bo predlog proračuna objavljen tudi na spletni strani Občine Markovci www.markovci.si.

Predlog proračuna z vsemi dokumenti je dostopen vsem zainteresiranim v času uradnih ur v sejni sobi Občine Markovci, Markovci 43, 2281 Markovci.

3.

V času javne razprave se pripombe in predlogi k predlogu proračuna dajejo pisno tako, da se vpisujejo v zvezek pripomb in predlogov ali pa se v času javne razprave po pošti pisno naslovijo na župana občine Markovci.

4.

Ta sklep prične veljati takoj.

Zadnjič posodobljeno Petek, 18. november 2016 21:29
Več ...
 
<< Začetek < Prejšnja 1 2 3 Naslednja > Konec >>

Stran 1 od 3
} catch(err) {}