Flash Rotator

Get the Flash Player to see this player.

Osnovni podatki

Občina Markovci
Markovci 43
SI-2281 MARKOVCI

Telefon: +386 (2) 7888880
Fax: +386 (2) 7888881

E-pošta: tajnistvo@markovci.si

Davčna: 57234213
Matična: 1357492000

Več...

Lokalne volitve 2014

Katalog informacij javnega značaja

V želji po odpravi omenjenih pomanjkljivosti smo v sodelovanju z Inštitutom za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor uredili Katalog informacij javnega značaja Občine Markovci

Lex Locais

Ptujsko polje
Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje kulturnih programov, ki jih bo v letu 2015 Občina Markovci sofinancirala iz občinskega proračuna PDF natisni
Sreda, 25. marec 2015 22:36

Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07-UPB-2, 65/07-Odl. US, 56/08, 4/10, 20/11, 100/11-Odl. US in 111/13), Pravilnika o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbiro kulturnih programov in kulturnih projektov (Uradni list RS, št. 43/10), 6. člena Pravilnika o sofinanciranju programov kulturnih dejavnosti v Občini Markovci (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 33/12 in 5/14), Odloka o proračunu Občine Markovci za leto 2015 (Uradno glasilo slovenskih občin št. 14/15) in na podlagi sprejetega Letnega programa kulture Občine Markovci za leto 2015, župan Občine Markovci objavlja

JAVNI RAZPIS
za zbiranje predlogov za sofinanciranje kulturnih programov,
ki jih bo v letu 2015 Občina Markovci sofinancirala iz občinskega proračuna

I. PREDMET JAVNEGA RAZPISA:
Predmet javnega razpisa so programi, ki sodijo v okvir izvajanja kulturnih dejavnosti. Občina Markovci zagotavlja za uresničevanje javnega interesa na področju kulture sredstva iz proračuna oz. proračunske postavke 1803312 Kulturne dejavnosti – razpis v višini 40.000,00 EUR, skladno s programi za naslednje namene:
- za varstvo naravne in kulturne dediščine,
- za izvajanje kulturnih programov, ki obsegajo sredstva za plače, avtorske honorarje in materialne stroške za izvedbo programov,
- za vzpostavljanje umetniške ustvarjalnosti in za nagrade na področju kulture.

Prednost imajo programi, ki spodbujajo povezovanje vseh delov občine.

Zadnjič posodobljeno Sreda, 25. marec 2015 22:45
Več ...
 
Javni razpis za sofinanciranje programov športa v Občini Markovci za leto 2015 PDF natisni
Sreda, 25. marec 2015 22:16

Na podlagi 8. člena Pravilnika o sofinanciranju letnih programov športa v Občini Markovci (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 4/11, 5/12 in 28/12-popr.), Odloka o proračunu Občine Markovci za leto 2015 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 14/15) ter sprejetega Letnega programa športa Občine Markovci za leto 2015, Občina Markovci objavlja

JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje programov športa v Občini Markovci za leto 2015

Občina Markovci v skladu s sprejetim Letnim programom športa Občine Markovci za leto 2015 razpisuje sredstva za sofinanciranje športnih programov za leto 2015 v skupni višini 60.000,00 € iz proračunske postavke 1805100 Športne dejavnosti – po razpisu, in sicer posamezno za naslednje vsebine športa:

Vsebina in obseg sredstev za leto 2015 EUR %
1. Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok 2.400,00 4
2. Športna vzgoja otrok (od 6. do 15. leta), usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport 13.200,00 22
3. Športna vzgoja mladine (od 15. do 20. leta), usmerjene v kakovostni in vrhunski šport 4.800,00 8
4. Športna rekreacija 3.000,00 5
5. Športne prireditve 3.000,00 5
6. Kakovostni šport 31.200,00 52
7. Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu 2.400,00 4
SKUPAJ: 60.000,00 100

Zadnjič posodobljeno Četrtek, 26. marec 2015 09:20
Več ...
 
Javni razpis za vpis predšolskih otrok v vrtec Markovci za šolsko leto 2015/2016 PDF natisni
Sreda, 18. marec 2015 23:09

OSNOVNA ŠOLA MARKOVCI
Markovci 33d, 2281 MARKOVCI
T: 766 00 41 F: 766 01 81
E-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.
www: http://www.os-markovci.net

Datum: 17.3.2015

Na podlagi 20. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05, 25/08, 98/2009-ZIUZGK, 36/10, 62/2010-ZUPJS, 94/2010-ZIU, 40/2012-ZUJF) in 3. člena Pravilnika o sprejemu otrok v enoto Vrtec pri OŠ Markovci

Osnovna šola Markovci
ENOTA VRTEC
O B J A V L J A
JAVNI RAZPIS ZA VPIS PREDŠOLSKIH OTROK V VRTEC MARKOVCI
za šolsko leto 2015/2016

Starše obveščamo, da je vpis predšolskih otrok v vrtec Markovci za šolsko leto 2015/2016 možen vsaki dan do 10. 4. 2015 od 7.00 do 14.00 v tajništvu Osnovne šole Markovci.

Zadnjič posodobljeno Sreda, 18. marec 2015 23:57
Več ...
 
Vabilo na nadaljevanje 3. seje Občinskega sveta Občine Markovci PDF natisni
Torek, 10. marec 2015 14:52

OBČINA MARKOVCI
Ž U P A N
Markovci 43, 2281 MARKOVCI
T: 788 88 80 F: 788 88 81
e-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.


Vabim vas na nadaljevanje 3. seje Občinskega sveta Občine Markovci, za katero vabilo z gradivom že imate. Nadaljevanje seje bo

v sredo, 18. marca 2015, ob 17. uri

v sejni sobi Občine Markovci, Markovci 43, Markovci.

Zadnjič posodobljeno Torek, 10. marec 2015 15:10
Več ...
 
<< Začetek < Prejšnja 1 2 3 4 5 Naslednja > Konec >>

Stran 1 od 5
} catch(err) {}