Flash Rotator

Get the Flash Player to see this player.

Osnovni podatki

Občina Markovci
Markovci 43
SI-2281 MARKOVCI

Telefon: +386 (2) 7888880
Fax: +386 (2) 7888881

E-pošta: tajnistvo@markovci.si

Davčna: 57234213
Matična: 1357492000

Več...

Katalog informacij javnega značaja

V želji po odpravi omenjenih pomanjkljivosti smo v sodelovanju z Inštitutom za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor uredili Katalog informacij javnega značaja Občine Markovci

Lex Locais

Slavnostni podpis pogodbe o sofinanciranju investicije Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju Ptujskega polja PDF natisni
Petek, 18. april 2014 12:49

Dne 9. 4. 2014 je ob 16.00 uri, je v mestni hiši, Mestne občine Ptuj potekal slavnostni podpis pogodbe o sofinanciranju investicije Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju Ptujskega polja. Vključene so Občina Gorišnica, Občina Markovci in Mestna občina Ptuj. Podpisali sta se dve pogodbi o sofinanciranju, in sicer za projekt Kanalizacijski sistem 3 Bukovci – Formin in Čistilne naprave Formin in za projekt Kanalizacijski sistem 5 v Mestni občini Ptuj. Stopnja sofinanciranja pri obeh sklopih je 85%. Spomnimo naj, da so se pogodbe, po pridobljeni odločbi o dodelitvi sredstev za to investicijo, z izvajalci podpisale že v avgustu 2013. Sedaj so se podpisale pogodbe o sofinanciranju s strani Ministrstva za kmetijstvo in okolje. V okviru investicije se bo zgradilo 9.121,00 m fekalne kanalizacije v Občini Markovci, 8.194,00 m fekalne kanalizacije v Občini Gorišnica in Čistilna naprava na Forminu, velikosti 4000 populacijskih enot. V Mestni občini Ptuj se bo izgradilo 23.529,00 m fekalnih kanalov.

Zadnjič posodobljeno Petek, 18. april 2014 13:06
Več ...
 
Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta za del enote urejanja prostora P13-O1 Novi Jork, spremembe 2014 PDF natisni
Petek, 18. april 2014 12:25

Na podlagi 57. in 61.a člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 ZVO-1B, 108/09 ZPNačrt-1A, 80/10 ZUPUDPP, 43/11 ZKZ-C, 57/12 ZPNačrt-1B, 57/12 ZUPUDPP-A; v nadaljevanju: ZPNačrt) in 30. člena Statuta Občine Markovci (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 15/06 in 26/09), je župan Občine Markovci sprejel

SKLEP
o začetku priprave sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega
za del enote urejanja prostora P13-O1 Novi Jork, spremembe 2014 (Reseda)

 

1. (splošno)

S tem sklepom se začne priprava sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta za del enote urejanja prostora P13-O1 Novi Jork, spremembe 2014 (Reseda) (v nadaljevanju: spremembe OPPN).

Tretji odstavek 97. člena ZPNačrt določa, da občinski lokacijski načrti, sprejeti na podlagi Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03-p, 58/03-ZZK-19 ostanejo v veljavi do izvedbe posegov v prostor, ki so z njimi načrtovani, spreminjajo in dopolnjujejo pa se po postopku, kot je predpisan za sprejem občinskega podrobnega prostorskega načrta.

Zadnjič posodobljeno Petek, 18. april 2014 12:49
Več ...
 
Pihalna godba Markovci PDF natisni
Ponedeljek, 14. april 2014 10:34

Pihalna godba Markovci

Zadnjič posodobljeno Ponedeljek, 14. april 2014 10:48
Več ...
 
Vabilo na 21. sejo OS Občine Markovci PDF natisni
Petek, 11. april 2014 16:50

OBČINA MARKOVCI
Ž U P A N
Markovci 43, 2281 MARKOVCI          
telefon: 788 88 80, telefaks: 788 88  81
e-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.


Številka: 032-0001/2010
Datum: 11. 4. 2014

Na podlagi 22.  člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Markovci (Uradno glasilo slovenskih občin 15/2006 in 26/2009) sklicujem 21. sejo Občinskega sveta Občine Markovci, ki bo

v sredo, 23. aprila 2014, ob  17.  uri

v sejni sobi Občine Markovci, Markovci 43, Markovci.

Zadnjič posodobljeno Torek, 22. april 2014 14:25
Več ...
 
<< Začetek < Prejšnja 1 2 3 4 5 Naslednja > Konec >>

Stran 1 od 5
} catch(err) {}