Flash Rotator

Get the Flash Player to see this player.

Osnovni podatki

Občina Markovci
Markovci 43
SI-2281 MARKOVCI

Telefon: +386 (2) 7888880
Fax: +386 (2) 7888881

E-pošta: tajnistvo@markovci.si

Davčna: 57234213
Matična: 1357492000

Več...

Lokalne volitve 2014

Katalog informacij javnega značaja

V želji po odpravi omenjenih pomanjkljivosti smo v sodelovanju z Inštitutom za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor uredili Katalog informacij javnega značaja Občine Markovci

Lex Locais

Datum objave: 05. 08. 2014
- Lokalne volitve 2014

Datum objave: 16. 07. 2014
- Namera o ustanovitvi služnosti

Več ...
 
Vabilo na 16. izredno sejo OS Občine Markovci PDF natisni
Petek, 22. avgust 2014 22:50

OBČINA MARKOVCI
Ž U P A N
Markovci 43, 2281 MARKOVCI
T: 788 88 80 F: 788 88 81
e-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.


Številka: 032-0001/2010
Datum:   22. 8. 2014


Na podlagi 24. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Markovci (Uradno glasilo slovenskih občin št. 15/2006 in 26/2009) s k l i c u j e m 16. izredno sejo Občinskega sveta Občine Markovci, ki bo

v sredo, 27. avgusta 2014, ob 17. uri

v sejni sobi Občine Markovci, Markovci 43, Markovci.

Zadnjič posodobljeno Petek, 22. avgust 2014 23:14
Več ...
 
Lokalne volitve 2014 PDF natisni
Torek, 05. avgust 2014 13:54

OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA
OBČINE MARKOVCI
Markovci 43, 2281 MARKOVCI
tel: 02 788 88 80, fax: 02 788 88 81

Datoteke za prenos:

Zadnjič posodobljeno Četrtek, 07. avgust 2014 16:00
 
Namera o ustanovitvi služnosti PDF natisni
Sreda, 16. julij 2014 21:20

OBČINA MARKOVCI
ŽUPAN
Markovci 43
2281 MARKOVCI         
tel: 02/788-88-80, fax: 02/788-88-81

Številka: 478-0024/2014
Datum: 16.7.2014

Na podlagi tretjega odstavka 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12 in 24/13) Občina Markovci, Markovci 43, 2281 Markovci, dne 16.7.2014, objavlja

NAMERO O USTANOVITVI SLUŽNOSTI

V skladu s tretjim odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12 in 24/13) namerava Občina Markovci, Markovci 43, 2281 Markovci, po preteku te namere, ustanoviti brezplačno služnostno pravico izgradnje in dostopa do podzemnega NN kablovoda ter služnost obratovanja, vzdrževanja, rekonstrukcije in nadzora nad podzemnim kablovodom na 0,5-metrskem pasu levo in 0,5-metrskem pasu desno od osi podzemnega kablovoda (skupaj 1 meter) na naslednjih nepremičninah:

Parcelna številka Katastrska občina
192 403 Borovci
191/2 403 Borovci

Služnostna pravica v javnem interesu se bo ustanovila s sklenitvijo neposredne pogodbe o ustanovitvi služnosti, v korist služnostnega upravičenca Elektro Maribor, podjetje za distribucijo električne energije d.d., matična št. 5231689, Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor.

Namera se objavlja na spletni strani Občine Markovci za obdobje 15 dni.

Milan Gabrovec, prof,
župan
Zadnjič posodobljeno Sreda, 16. julij 2014 21:29
 
Namera o oddaji nepremičnin v brezplačno uporabo PDF natisni
Sreda, 16. julij 2014 21:16

OBČINA MARKOVCI
ŽUPAN
Markovci 43
2281 MARKOVCI         
tel: 02/788-88-80, fax: 02/788-88-81

Številka: 478-0023/2014
Datum: 16.7.2014

Na podlagi 53. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12 in 24/13) Občina Markovci, Markovci 43, 2281 Markovci, dne 16.7.2014, objavlja

NAMERO O ODDAJI NEPREMIČNIN V BREZPLAČNO UPORABO

Občina Markovci namerava v skladu z drugo alinejo prvega odstavka 30. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12 in 47/13-ZDU-1G) po preteku te namere skleniti neposredno pogodbo o oddaji nepremičnega premoženja v brezplačno uporabo in sicer namerava oddati v brezplačno uporabo del novega objekta večnamenskega centra Sobetinci, ki se nahaja na nepremičnini parc.št. 281/1, k.o. (405) Sobetinci in sicer prostore garaže, skladišča in orodišča ter sanitarij in garderobe v skupni površini 151,90 m2, za določen čas 10 let, na podlagi neposredne pogodbe za namen izvajanja gasilske službe.

Namera se objavlja na spletni strani Občine Markovci za obdobje 15 dni.

Milan Gabrovec, prof,
župan
Zadnjič posodobljeno Sreda, 16. julij 2014 21:31
 
<< Začetek < Prejšnja 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Naslednja > Konec >>

Stran 1 od 9
} catch(err) {}