Flash Rotator

Get the Flash Player to see this player.

Osnovni podatki

Občina Markovci
Markovci 43
SI-2281 MARKOVCI

Telefon: +386 (2) 7888880
Fax: +386 (2) 7888881

E-pošta: tajnistvo@markovci.si

Davčna: 57234213
Matična: 1357492000

Več...

Katalog informacij javnega značaja

V želji po odpravi omenjenih pomanjkljivosti smo v sodelovanju z Inštitutom za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor uredili Katalog informacij javnega značaja Občine Markovci

Lex Locais

Ptujsko polje
Namera o ustanovitvi služnosti - Elektro Maribor PDF natisni
Torek, 23. junij 2015 21:51

OBČINA MARKOVCI
ŽUPAN
Markovci 43
2281 MARKOVCI         
tel: 02/788-88-80, fax: 02/788-88-81

Številka: 478-0035/2015
Datum: 23.6.2015

Na podlagi tretjega odstavka 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14) Občina Markovci, Markovci 43, 2281 Markovci, dne 23. 6. 2015, objavlja

NAMERO O USTANOVITVI SLUŽNOSTI

V skladu s tretjim odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14) namerava Občina Markovci, Markovci 43, 2281 Markovci, po preteku te namere, ustanoviti brezplačno služnostno pravico izgradnje in vzdrževanja enofaznega priključka ter pravico dostopa, prehoda in prekopa na naslednji nepremičnini:

Parcelna številka Katastrska občina
917/6 414 Stojnci

Služnostna pravica v javnem interesu se bo ustanovila s sklenitvijo neposredne pogodbe o ustanovitvi služnosti, v korist služnostnega upravičenca Elektro Maribor, podjetje za distribucijo električne energije d.d., matična št. 5231689, Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor.

Namera se objavlja na spletni strani Občine Markovci za obdobje 15 dni.

Milan Gabrovec, prof,
župan
 
Namera o ustanovitvi služnosti - Telekom Slovenije PDF natisni
Torek, 23. junij 2015 21:44

OBČINA MARKOVCI
ŽUPAN
Markovci 43
2281 MARKOVCI         
tel: 02/788-88-80, fax: 02/788-88-81

Številka: 478-0035/2015
Datum: 23.6.2015

Na podlagi tretjega odstavka 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14) Občina Markovci, Markovci 43, 2281 Markovci, dne 23. 6. 2015, objavlja

NAMERO O USTANOVITVI SLUŽNOSTI

V skladu s tretjim odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14) namerava Občina Markovci, Markovci 43, 2281 Markovci, po preteku te namere, ustanoviti brezplačno služnostno pravico v javno korist, ki obsega naslednja upravičenja: graditev elektronskega komunikacijskega omrežja, postavitev in obratovanje elektronskega komunikacijskega omrežja in pripadajoče infrastrukture za potrebe njihovega obratovanja in vzdrževanja, odstranjevanje naravnih ovir pri graditvi, postavitvi, obratovanju in vzdrževanju elektronskega komunikacijskega omrežja na naslednji nepremičnini:

Parcelna številka Katastrska občina
822/1 416 Nova vas pri Markovcih

Služnostna pravica v javnem interesu se bo ustanovila s sklenitvijo neposredne pogodbe o ustanovitvi služnosti, v korist služnostnega upravičenca Telekom Slovenije d.d., matična št. 5014018000, Cigaletova 15, 1000 Ljubljana.

Namera se objavlja na spletni strani Občine Markovci za obdobje 15 dni.

Milan Gabrovec, prof,
župan
Zadnjič posodobljeno Torek, 23. junij 2015 21:53
 
Kožni rak PDF natisni
Sreda, 17. junij 2015 09:41
DRUŠTVO ko-RAK.si
Vipavska cesta 13, Rožna Dolina, 5000 Nova Gorica
T: 05 3331378 / E: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. / www.ko-rak.si

Kožni rak ni samo črna lisa – najpogosteje je trdovratna rana

V spomladanskih mesecih, ko bo treba spet začeti misliti na zaščito pred soncem, dermatologi opozarjamo na preprečevanje in zgodnje odkrivanje kožnega raka.

Kožni rak se lahko pokaže v številnih različnih oblikah. Najbolj znan je melanom, “črni” kožni rak, ki običajno nastane kot temna lisa ali bunčica in razmeroma hitro raste, je nepravilne oblike ter številnih barvnih odtenkov. Mnogo pogostejši kot melanom pa je nemelanomski ali “svetli” kožni rak, in sicer kar 10 do 20-krat pogostejši. Njegova pojavnost strmo narašča in izračunali so, da ga bo dobil kar vsak tretji pripadnik generacije, ki je sedaj stara 20 let.

Nemelanomski kožni rak je običajno videti kot rana ali krasta, ki se pojavi brez poškodbe. Takšna sprememba vztrajno raste in je iz meseca v mesec večja. Praviloma ne boli. Večinoma se pojavi na glavi ali trupu, lahko tudi na okončinah. Pogosteje se pojavi na mestih, ki so izpostavljena soncu.

Za zdravljenje kožnega raka imamo na voljo več različnih metod. Največkrat se odločimo za operacijo, včasih tudi za obsevanje ali druge metode. V določenih primerih pridejo v poštev zdravila, ki se vpletajo v pot nastajanja ali širjenja raka. Zdravljenje kar najbolj prilagodimo bolniku in bolezni, zato je prav, da se dermatolog in bolnik temeljito pogovorita o različnih možnostih zdravljenja.

Zadnjič posodobljeno Sreda, 17. junij 2015 10:03
Več ...
 
Izbira koncesionarja po odprtem postopku za izvajanje izbirne lokalne gospodarske javne službe upravljanja s pristanišči oziroma vstopno izstopnimi mesti na reki dravi in ptujskem jezeru PDF natisni
Ponedeljek, 01. junij 2015 11:44

Številka: 430-23/2014
Datum: 29.5.2015

Zadeva: Povabilo k oddaji ponudbe

Naročilo izvaja Mestna občina Ptuj, Mestni trg 1, 2250 Ptuj, v svojem imenu in za svoj račun ter v imenu in za račun Občine Markovci, Markovci 43, 2281 Markovci. V razpisni dokumentaciji se uporabljata termina "naročnik", ki pomeni izvajalca predmetnega javnega naročila ter "koncedentki", ki predstavlja obe navedeni občini.

IZBIRA KONCESIONARJA PO ODPRTEM POSTOPKU ZA IZVAJANJE IZBIRNE LOKALNE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE UPRAVLJANJA S PRISTANIŠČI OZIROMA VSTOPNO IZSTOPNIMI MESTI NA REKI DRAVI IN PTUJSKEM JEZERU

Objava: Portal javnih naročil, Uradno glasilo Evropskih skupnosti, Uradni list Republike Slovenije.

Rok oddaje ponudbe: 10.07.2015 do vključno 10. ure.
Odpiranje ponudb: 10.07.2015 ob 12. uri v prostorih naročnika.

Zadnjič posodobljeno Ponedeljek, 01. junij 2015 12:03
Več ...
 
<< Začetek < Prejšnja 1 2 Naslednja > Konec >>

Stran 1 od 2
} catch(err) {}