Vloga za izdajo potrdila, da občina ne uveljavlja predkupne pravice

Opis postopka

Priloge

Pristojni, dodatne informacije

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov