Obrazec za prijavo obratovalnega časa gostinskega obrata - kmetije

Opis postopka

Pristojni, dodatne informacije

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov