Zahteva za izdajo lokacijske informacije za promet z nepremičninami

Opis postopka

Dodatna pojasnila

Pristojni, dodatne informacije

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov