Priglasitev posega v prostor

Opis postopka

Pravna podlaga za izvedbo postopka