Zahteva za izdajo soglasja za spreminjanje meje parcele

Opis postopka

Priloge

Pristojni, dodatne informacije

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov