Sklep o izvedbi javne razprave o predlogu proračuna Občine Markovci za leto 2017

18. 11. 2016 70