Obvestila Agencije za komunikacijska omrežja in storitve RS - dostava nenaslovljenih sporočil in zapiranje kontaktnih točk Pošte Slovenija d.o.o.

2. 4. 2020 Valerija H. M. (ENOVITA OBČINSKA UPRAVA) 725