Spremenjeno poslovanje Občinske uprave Občine Markovci

13. 3. 2020 Valerija H. M. (ENOVITA OBČINSKA UPRAVA) 687