LIST IZ MARKOVCEV MAJ 2024

7. 6. 2024 Nevenka T. (ENOVITA OBČINSKA UPRAVA) 44