250.000 EVROV DONACIJE TELEKOMA SLOVENIJE ZA POMOČ PRIZADETIM V POPLAVAH

14. 9. 2023 Nevenka T. (ENOVITA OBČINSKA UPRAVA) 49