DODELITEV SREDSTEV ZA ZAGOTAVLJANJE OSNOVNIH ŽIVLJENJSKIH POTREBŠČIN PRIZADETIM V NEDAVNIH POPLAVAH

21. 8. 2023 Nevenka T. (ENOVITA OBČINSKA UPRAVA) 104