OBJAVA VABIL ZA BREZPLAČNO IZOBRAŽEVANJE KMETOVALCEV ZNOTRAJ OBČINE

18. 8. 2023 Nevenka T. (ENOVITA OBČINSKA UPRAVA) 52