2. obletnica Moto kluba Pandora in začasno čezmerno obremenjevanje okolja s hrupom

28. 6. 2023 Valerija H. M. (ENOVITA OBČINSKA UPRAVA) 413