OBVESTILO O IZVEDBI PREDHODNIH HIDROGEOLOŠKIH RAZISKAV

21. 4. 2023 Nevenka T. (ENOVITA OBČINSKA UPRAVA) 69