Obvestilo o vzdrževalnih delih v javno korist na daljnovodu DV 110 kV Kidričevo - Ptuj - Formin

25. 11. 2022 Valerija H. M. (ENOVITA OBČINSKA UPRAVA) 89