LIST IZ MARKOVCEV NOVEMBER 2022

7. 11. 2022 Nevenka T. (ENOVITA OBČINSKA UPRAVA) 260