Sanacija naklonskih površin asfaltne obloge Ptujskega jezera

20. 9. 2022 Valerija H. M. (ENOVITA OBČINSKA UPRAVA) 351