PREKLIC SANACIJE NAKLONSKIH POVRŠIN ASFALTNE OBLOGE PTUJSKEGA JEZERA

1. 9. 2022 Valerija H. M. (ENOVITA OBČINSKA UPRAVA) 94