Sanacija naklonskih površin asfaltne obloge Ptujskega jezera

23. 8. 2022 Valerija H. M. (ENOVITA OBČINSKA UPRAVA) 91