PRENEHANJE VELIKE POŽARNE OGROŽENOSTI NARAVNEGA OKOLJA

6. 7. 2022 Nevenka T. (ENOVITA OBČINSKA UPRAVA) 119