Širitev obrtne cone Novi jork – IV. faza

903
Infrastruktura, Gospodarstvo
2021
Nova vas pri Markovcih
Evropski strukturni in investicijski skladi
345.000,00 EUR
V teku
Obrtna cona Novi jork, Nova vas pri Ma, 2281 Markovci
13.07.2021
24.09.2021

Podatki o financiranju