Ureditev skladnosti spletne strani z ZDSMA

2. 11. 2021 Valerija H. M. (ENOVITA OBČINSKA UPRAVA) 134