PRAVILNO ORANJE KMETIJSKIH POVRŠIN OB JAVNIH CESTAH

27. 10. 2021 Nevenka T. (ENOVITA OBČINSKA UPRAVA) 109