JAVNO NAZNANILO za podajo predlogov in pripomb k predlogu Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Markovci, spremembe in dopolnitve št. 4 (kratek postopek)

16. 7. 2021 Nevenka T. (ENOVITA OBČINSKA UPRAVA) 205