Vloga za izdajo lokacijske informacije za gradnjo in druge posege v prostor

Opis postopka

Priloge

Dodatna pojasnila

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov

Stroški v postopku