Vloga za izdajo lokacijske informacije za gradnjo in druge posege v prostor

Opis postopka

Priloge

Dodatna pojasnila

Pravna podlaga za izvedbo postopka