Obvestilo ELES d.o.o. - sečnja na trasi DV 2x400 kV Cirkovce-Pince

4. 2. 2021 Valerija H. M. (ENOVITA OBČINSKA UPRAVA) 353