LIST IZ MARKOVCEV SEPTEMBER 2020

2. 10. 2020 Nevenka T. (ENOVITA OBČINSKA UPRAVA) 553