ZBIRANJE VLOG OŠKODOVANCEV, KI SO UTRPELI ŠKODO NA STVAREH ZARADI POSLEDIC NEURIJ

9. 9. 2020 Nevenka T. (ENOVITA OBČINSKA UPRAVA) 217