PRENEHANJE POŽARNE OGROŽENOSTI

04.05.2020 Marinka B. K. (ENOVITA OBČINSKA UPRAVA) 248