PRENEHANJE POŽARNE OGROŽENOSTI

4. 5. 2020 Marinka B. K. (ENOVITA OBČINSKA UPRAVA) 393