DELNA ZAPORA na državni cesti Spuhlja - Zavrč

20. 4. 2020 Marinka B. K. (ENOVITA OBČINSKA UPRAVA) 352