DELNA ZAPORA na državni cesti Spuhlja - Zavrč

20. 4. 2020 Izbrisan U. 422