Podaljšan rok za oddajo prijav na Javni razpis v okviru izbora operacij PRIDOBIVANJE DODATNIH ZNANJ ZA MLADE NA PODROČJU KULTURNIH DEJAVNOSTI V OKVIRU JSKD (JR ESS PDZM 2016–2020)

1. 10. 2019 Izbrisan U. 675