ZBIRANJE VLOG OŠKODOVANCEV, KI SO UTRPELI ŠKODO NA STVAREH ZARADI POSLEDIC NEURIJ

24. 7. 2019 Nevenka T. (ENOVITA OBČINSKA UPRAVA) 269