Gradivo za javno razgrnitev dopolnjenega osnutka OPN Markovci - druge spremembe in dopolnitve

25. 3. 2019 Nevenka T. (ENOVITA OBČINSKA UPRAVA) 265