SVET ZA PREVENTIVO IN VZGOJO V CESTNEM PROMETU

Člani (mandat 2018 do 2022)
  • PREDSEDNIK FRANC KOSTANJEVEC, STOJNCI 149, 2281 MARKOVCI
  • ČLAN BRANKO VINCEK, STOJNCI 140/C, 2281 MARKOVCI
  • ČLAN MARTIN ZAMUDA, BOROVCI 5, 2281 MARKOVCI
  • ČLAN JANEZ PETROVIČ, NOVA VAS PRI MARKOVCIH 55, 2281 MARKOVCI
  • ČLAN JANEZ JANI GOLOB, STOJNCI 142, 2281 MARKOVCI
  • ČLAN GREGOR ZMAZEK, MARKOVCI 22/A, 2281 MARKOVCI
  • MARJAN VRBNJAK, SENČAK 16/A, 2256 JURŠINCI