PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO STOJNCI

ZEMLJARIČ DEJAN - PREDSEDNIK
064100657
dejan.zemljaric@t-2.com
Stojnci 60/a, 2281 Markovci