KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO MASKA

FRANC VAJDA - PREDSEDNIK
02 788 81 36
041 325 932
02 788 81 37
francvajda@siol.net
Povezava
Stojnci 20/e, 2281 Markovci