Civilna zaščita

Člani (mandatno obdobje 2014 - 2018)
  • poveljnik štaba CZ, Ivan GOLOB, Prvenci 1/b, 2281 Markovci
  • namestnik štaba CZ, Marjan MISLOVIČ, Borovci 60, 2281 Markovci
  • zadolžena za prvo pomoč, Andrejka MISLOVIČ, Borovci 60, Markovci
  • zadolžen za gasilske enote, Igor AMBROŽ, Zabovci 19, Markovci
  • zadolžen za teh. reševanje, Dejan ZEMLJARIČ, Stojnci 132, 2281 Markovci
  • zadolžena za RBK enoto, Marija PRELOG, Markovci 53, 2281 Markovci
  • zadolžen za stike z javnostjo, Marjan HAMERŠAK, Bukovci 17, 2281 Markovci