Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu

Člani (mandat 2014 do 2018)
  • predsednik, Franc Kostanjevec, Stojnci 149, Markovci
  • Daniel Vrtačnik, Nova vas pri Markovcih 48/a, Markovci
  • Janez Petrovič, Nova vas pri Markovcih 55, Markovci
  • Martin Zamuda, Borovci 5, Markovci
  • Franc Majhen, Prvenci 9/d, Markovci
  • Gregor Zmazek, Markovci, Markovci
  • Marjan VRBNJAK, Senčak 16/a, Juršinci