Namera o ustanovitvi služnostne pravice

9. 2. 2018 54