Namera o ustanovitvi stavbne pravice

9. 10. 2017 56