Vloga za izdajo potrdila, da občina ne uveljavlja predkupne pravice

Oddaja vloge