LIST IZ MARKOVCEV APRIL 2022

16. 6. 2022 Nevenka T. (ENOVITA OBČINSKA UPRAVA) 68