Glava

Prostorski akti
Naslovni filter     Prikaži # 
# Naslov vsebine Zadetkov
1 Občinski prostorski načrt spremembe in dopolnitve št. 1 62
2 Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev Zazidanega načrta za obrtno cono Novi Jork, Markovci 38
3 Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Markovci, prve spremembe in dopolnitve - samo za prostorske izvedbene pogoje 161
4 Stališča do pripomb javnosti podanih v času javne razgrnitve dopolnjenega osnutka Odloka spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za enoto urejanja prostora P13-01/1 Obrtna cona Novi Jork (Območje III) 56
5 Sklep o začetku postopka priprave sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Markovci, tretje spremembe in dopolnitve 66
6 Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka Sprememb in dopolnitev Občinskega podrobnega prostorstega načrta za enoto urejanja prostora P13-O1/1 Obrtna cona Novi Jork (območje III) 63
7 Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje Markovci – območje ob glavni cesti (EUP MA02) 162
8 Sklep o začetku postopka priprave sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Markovci, druge spremembe in dopolnitve 149
9 Sklep o začetku postopka priprave sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Markovci, prve spremembe in dopolnitve - samo za prostorske izvedbene pogoje 140
10 Obvestilo o sprejetem občinskem prostorskem načrtu Občine Markovci 750