Glava

Arhiv razpisov

Datum objave: 27. 06. 2018 | Rok: 06.07.2018 do 10.ure
- Javno naročilo: Izgradnja obeležja ob pokopališču Markovci

Datum objave: 24. 04. 2018 | Rok: 04. 05. 2018
- Razpis za 20. medobčinsko tekmovanje »Kaj veš o prometu«, učencev osnovnih in dijakov srednjih šol

Datum objave: 20. 03. 2018 | Rok: 06.04.2018 do 14. ure
- Javni razpis za vpis predšolskih otrok v vrtec Markovci za šolsko leto 2018/2019

Datum objave: 27. 02. 2018 | Rok: 30.03.2018 do 11. ure
- Razpis za podelitev občinskih priznanj v letu 2018

Datum objave: 09. 02. 2018 | Rok: 31.03.2018
- Javni razpis za izbor kulturnih projektov - oprema kulturnih društev na območju Občine Markovci v letu 2018

Datum objave: 09. 02. 2018 | Rok: 15.03.2018 do 12. ure
- Javni razpis za sofinanciranje programov športa v Občini Markovci za leto 2018

Datum objave: 09. 02. 2018 | Rok: 15.03.2018 do 12. ure
- Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje kulturnih programov, ki jih bo v letu 2018 Občina Markovci sofinancirala iz občinskega proračuna

Datum objave: 18. 01. 2018 | Rok: 21.02.2018 do 10. ure
- Javno naročilo - Kolesarska steza NV (od R1-228 do hš 93a) z rekonstrukcijo ceste

Datum objave: 05. 07. 2017 | Rok: 03. 11. 2017
- JR o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v Občini Markovci za leto 2017

Datum objave: 15. 02. 2017 | Rok: Odvisno od sklopa!
- Javni razpis za sofinanciranje programov dejavnosti, projektov in prireditev, ki niso predmet drugih razpisov v Občini Markovci za leto 2017

Datum objave: 05. 07. 2017 | Rok: 29. 09. 2017
- JR za dodeljevanje pomoči za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Markovci za leto 2017

Datum objave: 14. 09. 2017 | Rok: 28. 09. 2017
- Javni razpis za oddajo Večnamenske športne dvorane in šolske telovadnice v Markovcih v sezoni 2017/2018

Datum objave: 31. 07. 2017 | Rok: 18. 08. 2017
- Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin v k.o. Prvenci

Datum objave: 27. 07. 2017 | Rok: 23. 08. 2017
- Povabilo k oddaji ponudbe - Izgradnja dovozne poti do stavbnih zemljišč v naselju Markovci, II. razpis

Datum objave: 29. 06. 2017 | Rok: 21. 07. 2017
- Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin v k.o. Prvenci

Datum objave: 06. 04. 2017 | Rok: 28.04.2017
- Dopolnitev razpisne dokumentacije javnega razpisa za sofinanciranje programov športa v Občini Markovci za leto 2017

Datum objave: 29. 03. 2017 | Rok: 28.04.2017
- Javni razpis za sofinanciranje programov športa v Občini Markovci za leto 2017

Datum objave: 22. 03. 2017 | Rok: 14.04.2017
- Javni razpis za vpis predšolskih otrok v vrtec Markovci za šolsko leto 2017/2018

Datum objave: 16. 03. 2017 | Rok: 05.04.2017
- Povabilo k oddaji ponudbe - Izgradnja dovozne poti do stavbnih zemljišč v naselju Markovci

Datum objave: 02. 03. 2017 | Rok: 31.03.2017
- Razpis za podelitev občinskih priznanj v letu 2017

Datum objave: 15. 02. 2017 | Rok: 31.03.2017
- Javni razpis za izbor kulturnih projektov - oprema kulturnih društev na območju Občine Markovci v letu 2017

Datum objave: 20. 02. 2017 | Rok: 15.03.2017
- Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin v k.o. Stojnci

Datum objave: 04. 01. 2017 | Rok: 31. 01. 2017
- Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje kulturnih programov, ki jih bo v letu 2017 Občina Markovci sofinancirala iz občinskega proračuna

Datum objave: 24. 11. 2016 | Rok: 23. 12. 2016
- Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin v k.o. Stojnci

Datum objave: 30. 09. 2016 | Rok: 02. 11. 2016
- Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin v k.o. Stojnci

Datum objave: 13. 06. 2016 |Rok: 02. 11. 2016
- JR o dodeljevanju državnih pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v Občini Markovci za leto 2016

Datum objave: 04. 01. 2016 | Rok: Odvisno od sklopa!
- Javni razpis za sofinanciranje programov dejavnosti, projektov in prireditev, ki niso predmet drugih razpisov v Občini Markovci za leto 2016

Datum objave: 21. 09. 2016 | Rok: 30. 09. 2016
- Javni razpis za oddajo Večnamenske športne dvorane in šolske telovadnice v Markovcih v sezoni 2016/2017

Datum objave: 13. 06. 2016 | Rok: 30. 09. 2016
- JR za dodeljevanje pomoči za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Markovci za leto 2016

Datum objave: 09. 03. 2016| Rok: 12. 04. 2016
- Javni razpis za vpis predšolskih otrok v vrtec Markovci za šolsko leto 2016/2017

Datum objave: 22. 03. 2016 | Rok: 06. 04. 2016 - II. Dopolnitev
- Razpis za oddajo naročila - Izgradnja kanalizacije in obnova vodovoda Nova vas - II. Dopolnitev (z dne 22. 03. 2016)

Datum objave: 15. 03. 2016 | Rok: 06. 04. 2016 - I. Dopolnitev
- Razpis za oddajo naročila - Izgradnja kanalizacije in obnova vodovoda Nova vas - I. Dopolnitev (z dne 15. 03. 2016)

Datum objave: 07. 03. 2016 | Rok: 06. 04. 2016
- Razpis za oddajo naročila - Izgradnja kanalizacije in obnova vodovoda Nova vas

Datum objave: 04. 01. 2016 | Rok: 31. 03. 2016
- Javni razpis za izbor kulturnih projektov - oprema kulturnih društev na območju Občine Markovci v letu 2016

Datum objave: 18. 02. 2016 | Rok: 18. 03. 2016
- Razpis za podelitev občinskih priznanj v letu 2016

Datum objave: 12. 02. 2016 | Rok: 17. 02. 2016
- Javni razpis za dodelitev neprofitnega stanovanja v najem

Datum objave: 04. 01. 2016 | Rok: 25. 01. 2016 do 12. ure
- Javni razpis za sofinanciranje programov športa v Občini Markovci za leto 2016

Datum objave: 04. 01. 2016 | Rok: 29. 01. 2016 do 12. ure
- Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje kulturnih programov, ki jih bo v letu 2016 Občina Markovci sofinancirala iz občinskega proračuna

Datum objave: 13. 01. 2016 | Rok: 29. 01. 2016 - PREKLICAN
- Javni razpis za dodelitev neprofitnega stanovanja v najem

Datum objave: 22. 09. 2015 | Rok: 02.11.2015
- JR o dodeljevanju državnih pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v Občini Markovci za leto 2015

Datum objave: 18. 09. 2015 | Rok: 30.09.2015
- Javni razpis za oddajo Večnamenske športne dvorane in šolske telovadnice v Markovcih v sezoni 2015/2016

Datum objave: 26. 05. 2015 | Rok: 30.09.2015
- JR za dodeljevanje pomoči za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Markovci za leto 2015

Datum objave: 14. 04. 2015 | Roki: 15.05.2015, 29.05.2015 in 30.09.2015
- Javni razpis za sofinanciranje programov dejavnosti, projektov in prireditev, ki niso predmet drugih razpisov v Občini Markovci za leto 2015

Datum objave: 01. 06. 2015 | Rok: 10.07.2015
- Izbira koncesionarja po odprtem postopku za izvajanje izbirne lokalne gospodarske javne službe upravljanja s pristanišči oziroma vstopno izstopnimi mesti na reki dravi in ptujskem jezeru

Datum objave: 26. 05. 2015 | Rok: 19.06.2015
- Prevozi osnovnošolskih otrok v Občini Markovci za šolska leta 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 in 2018/2019

Datum objave: 13. 04. 2015 | Rok: 29. 05. 2015
- Javni razpis za izbor kulturnih projektov - oprema kulturnih društev na območju Občine Markovci v letu 2015

Datum objave: 07. 05. 2015 | Rok: 21.05.2015
- Razpis za oddajo naročila - Sanacija strehe z menjavo kritine na osnovni šoli Markovci - Dopolnitev z dne 5.5.2015

Datum objave: 15. 04. 2015 | Rok: 14.05.2015
- Razpis za oddajo naročila - Sanacija strehe z menjavo kritine na osnovni šoli Markovci

Datum objave: 25. 03. 2015 | Rok: 04. 05. 2015
- Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje kulturnih programov, ki jih bo v letu 2015 Občina Markovci sofinancirala iz občinskega proračuna
- Javni razpis za sofinanciranje programov športa v Občini Markovci za leto 2015

Datum objave: 18. 03. 2015 | Rok: 10. 04. 2015
- Javni razpis za vpis predšolskih otrok v vrtec Markovci za šolsko leto 2015/2016

Datum objave: 05. 03. 2015 | Rok: 03. 04. 2015
- Razpis za podelitev občinskih priznanj v letu 2015

Datum objave: 05. 05. 2014 | Rok: 03. 11. 2014
- JR o dodeljevanju državnih pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Markovci za leto 2014

Datum objave: 16. 09. 2014 | Rok: 30. 09. 2014
- Javni razpis za oddajo Večnamenske športne dvorane in šolske telovadnice v Markovcih v sezoni 2014/2015

Datum objave: 05. 05. 2014 | Rok: 30. 09. 2014
- JR za dodeljevanje pomoči za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Markovci za leto 2014

Datum objave: 11. 02. 2014 | Prvi rok: 30. 04. 2014 - drugi rok: 31. 07. 2014 - tretji rok: 30. 09 2014
- JR za sof. programov dejavnosti, projektov in prireditev, ki niso predmet drugih razpisov v Občini Mar. za leto 2014
- JR za izbor kulturnih projektov - oprema kulturnih društev na območju Občine Markovci v letu 2014

Datum objave: 13. 06. 2014 | Rok: 09. 07. 2014, do 10.00 ure
- RD Izgradnja kolesarske steze v zaselku Siget - Bukovci

Datum objave: 26. 05. 2014 | Rok: 04. 06. 2014, do 12.00 ure
- JR za podelitev koncesije za opravljanje lekarniške dejavnosti 2014

Datum objave: 22. 05. 2014 | Rok: 18. 06. 2014, do 10.00 ure
- Razpis za oddajo naročila - Izgradnja pločnika v Stojncih

Datum objave: 02. 03. 2014 | Rok: do 28.03.2014
- Razpis za podelitev občinskih priznanj v letu 2014

Datum objave: 11. 02. 2014 | Rok: 14.03.2014 in 21.03.2014 do 12.00 ure
- JR za zbiranje predlogov za sofinanciranje kulturnih programov v Občini Markovci za leto 2014
- JR za sofinanciranje programov športa v Občini Markovci za leto 2014

Datum objave: 11. 02. 2014 | Rok: 27. 06. 2014
JR za izbor kulturnih projektov - oprema kulturnih društev na območju Občine Markovci v letu 2014

Datum objave: 13. 12. 2013 | Rok: 27. 12. 2013
- Javni razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem - december 2013

Datum objave: 28. 11. 2013 | Rok: 12.12.2013 do 08.30 ure
- JR Kanalizacija Nova vas in sek. kanalizacija Bukovci

Datum objave: 21. 11. 2013 | Rok: 29.11.2013 do 11.00 ure
- Infrastrukturna ureditev Bukovci- Stojnci

Datum objave: 30. 10. 2013 | Rok: do vključno 02.12.2013.
- Javni razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem - oktober 2013

Datum objave: 24. 05. 2013 | Rok: 04.11.2013.
- JR o dodeljevanju državnih pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Markovci za leto 2013

Datum objave: 16. 09. 2013 | Rok: 27.9.2013
- Javni razpis za oddajo Večnamenske športne dvorane in šolske telovadnice v Markovcih v sezoni 2013/2014

Datum objave: 17. 07. 2013 | Rok: do vključno 30.9.2013
- Javni razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem - avgust 2013

Datum objave: 24. 05. 2013 | Rok: 30.09.2013.
JR za dodeljevanje pomoči za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Markovci za leto 2013

Datum objave: 02. 08. 2013 | Rok: do vključno 21.8.2013 do 11.00 ure
- JR Večnamenski center Sobetinci - IV. RAZPIS

Datum objave: 25. 07. 2013 | Rok: do vključno 28.8.2013 do 10.00 ure
- RD Kolesarska steza Bukovci - Markovci

Datum objave: 23. 07. 2013 | Rok: do vključno 19.8.2013 do 11.00 ure
- Center za medgeneracijsko druženje Stojnci - ponovni razpis

Datum objave: 17. 07. 2013 | Rok: do vključno 12.8.2013
- Javni razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem - junij 2013

Datum objave: 05. 07. 2013 | Rok: 26.07.2013. do 10.00 ure
- Večnamenski center Sobetinci - III. RAZPIS

Datum objave: 13. 06. 2013 | Rok: 31.07.2013 do 12. ure
- Natečaj - Arhitekturne rešitve ureditve naselja Markovci - center

Datum objave: 14. 02. 2013 | Rok: 28. 06. 2013
- Javni razpis za izbor kulturnih projektov - oprema kulturnih društev na območju Občine Markovci v letu 2013

Datum objave: 05. 07. 2013 | Rok: 19.07.2013 do 11.00 ure
- Ureditev prostorov za razstavo stalne zbirke etnološke dediščine - IV. RAZPIS

Datum objave: 11. 06. 2013 | Rok: 03.07.2013. do 11. ure
- Večnamenski center Sobetinci - PONOVNI RAZPIS

Datum objave: 20. 06. 2013 | Rok: 05.07.2013 do 9.00 ure
- Ureditev prostorov za razstavo stalne zbirke etnološke dediščine - III. RAZPIS

Datum objave: 16. 05. 2013 | Rok: do vključno 03.06.2013.
- Javni razpis - Ureditev prostorov za razstavo stalne zbirke etnološke dediščine (ponovni razpis)

Datum objave: 05. 04. 2013 | Rok: 15 .05. 2013 do 11. ure
- JR - Večnamenski center Sobetinci

Datum objave: 23. 05. 2013 | Rok: do vključno 10.06.2013.
- Javni razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem

Datum objave: 28. 03. 2013 | Rok: 19. 04. 2013
- Javni razpis za vpis predšolskih otrok v vrtec Markovci za šolsko leto 2013/2014

Datum objave: 26. 03. 2013 | Rok: 24. 04. 2013 do 11. ure
- Javni razpis - Energetska sanacija OŠ Markovci

Datum objave: 21. 03. 2013 | Rok: 24. 04. 2013 do 11. ure
- Javni razpis - Ureditev prostorov za razstavo stalne zbirke etnološke dediščine

Datum objave: 19. 04. 2013 | Rok: 08 .05. 2013 do 12. ure
- Javni Razpis - Lekarna 2013

Datum objave: 07. 03. 2013 | Rok: 05. 04. 2013 do 11. ure
- Razpis za podelitev občinskih priznanj v letu 2013

Datum objave: 12. 02. 2013 | Rok: 28. 02. 2013 in 30. 04. 2013
- JR za sof. programov dejavnosti, projektov in prireditev, ki niso predmet drugih razpisov v Občini Markovci

Datum objave: 14. 02. 2013 | Rok: 15. 03. 2013
- Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje kulturnih programov v Občini Markovci za leto 2013

Datum objave: 14. 02. 2013 | Rok: 22. 03. 2013
- Javni razpis za sofinanciranje programov športa v Občini Markovci za leto 2013

Datum objave: 28. 12. 2012 | Rok: preklicano
- Javni razpis za podelitev koncesije za opravljanje lekarniške dejavnosti

Datum objave: 07. 01. 2013 | Rok: ustavljeno
- Center za medgeneracijsko druženje Stojnci (ponovljen razpis - popravek 17.01.2013)

Datum objave: 07. 01. 2013 | Rok: 18. 01. 2013
- Javni razpis za vpis predšolskih otrok v vrtec Markovci

Datum objave: 14. 11. 2012 | Rok: 12. 12. 2012
- Center za medgeneracijsko druženje Stojnci

Datum objave: 29. 10. 2012 | Rok: 03. 12. 2012
- Javni razpis za podelitev koncesije za opravljanje obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki na območju občin Spodnjega Podravja.

Datum objave: 25. 10. 2012 | Rok: 14. 11. 2012
- Komunalna opremljenost obrtne cone novi jork III.-faza

Datum objave: 08. 05. 2012 | Rok: 02. 11. 2012
- Razpis za kmetijstvo 2012

Datum objave: 02. 10. 2012 | Rok: 17. 10. 2012
- Izgradnja kolesarske steze Zabovci - Spuhlja (ob jezeru)

Datum objave: 27. 09. 2012 | Rok: 24. 10. 2012
- Komasacija kmetijskih zemljišč - Agromelioracija na območju komasacije Markovci jug

Datum objave: 08. 05. 2012 | Rok: 28. 09. 2012
- Javni razpis za dodeljevanje občinskih - državnih pomoči namenjenih za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Markovci za leto 2012

Datum objave: 15. 07. 2012 | Rok: 15. 09. 2012
- Razpis štipendij in sofinanciranja projektov za leto 2012

Datum objave: 09. 12. 2011 | Rok: 29. 06. 2012
- Javni razpis za izbor kulturnih projektov - oprema kulturnih društev na območju Občine Markovci v letu 2012

Datum objave: 17. 05. 2012 | Rok: 19. 06. 2012 do 12. ure
- Javni razpis za podelitev koncesije za vzdrževanje občinskih javnih cest

Datum objave: 09. 12. 2011 | Rok: 30. 04. 2012
- Javni razpis za sofinanciranje programov dejavnosti, projektov in prireditev, ki niso predmet drugih razpisov v Občini Markovci za leto 2012

Datum objave: 27. 02. 2012 | Rok: 30. 03. 2012
- Razpis za podelitev občinskih priznanj v letu 2012

Datum objave: 24. 02. 2012 | Rok: 28. 03. 2012
- Javni razpis za sofinanciranje programov športa v občini markovci za leto 2012

Datum objave: 17. 02. 2012 | Rok: 04. 04. 2012
- Javni razpis za izgradnjo nizkoenergijskega devetoddelčnega vrtca v Markovcih

Datum objave: 09. 12. 2011 | Rok: 10. 01 .2012
- Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje kulturnih programov, ki jih bo v letu 2012 Občina Markovci sofinancirala iz občinskega proračuna

Datum objave: 24. 03. 2011 | Rok: 15. 11. 2011
- Javni razpis za sofinanciranje programov dejavnosti, projektov in prireditev, ki niso predmet drugih razpisov v Občini Markovci za leto 2011

Datum objave: 10. 10. 2011 | Rok: 25. 10. 2011
- Izvajanje del zimske službe na občinskih cestah v Občini Markovci v sezoni 2011/2012

Datum objave: 24. 03. 2011 | Rok: 02. 11. 2011
- Razpis o dodeljevanju državnih pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini Markovci

Datum objave: 24. 03. 2011 | Rok: 30. 09 .2011
- Javni razpis za dodeljevanje občinskih - državnih pomoči namenjenih za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Markovci za leto 2011

Datum objave: 15. 06. 2011 | Rok: 18.07.2011 do vključno 12.00 ure
- Javno naročilo za prevoze osnovnošolskih otrok v Občini Markovci za šolska leta 2011/12, 2012/13, 2013/14 in 2014/15

Datum objave: 24. 03. 2011 | Rok: 30. 06. 2011
- Javni razpis za izbor kulturnih projektov - oprema kulturnih društev na območju Občine Markovci v letu 2011

Datum objave: 30. 05. 2011 | Rok: 10. 06. 2011
- Ponovni javni razpis za sofinanciranje programov športa v Občini Markovci za leto 2011

Datum objave: 24. 03. 2011 | Rok: 30. 04. 2011
- Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje kulturnih programov v letu 2011

Datum objave: 24. 03. 2011 | Rok: 30. 04. 2011
- Javni razpis za sofinanciranje programov športa v Občini Markovci za leto 2011

Datum objave: 23. 03. 2011 | Rok: 20. 04. 2011
- Razpis za podelitev občinskih priznanj v letu 2011

Datum objave: 26. 10. 2010 | Rok: 03. 11. 2010
- Razpis za zimsko službo 2010/2011

Datum objave: 26. 02. 2010 | Rok: 02. 11. 2010
- Razvoj kmetijstva in podeželja

Datum objave: 26. 02. 2010 | Rok: 30. 09. 2010
- Pospeševanje razvoja malega gospodarstva

Datum objave: 09. 06. 2010 | Rok: 30. 09. 2010
- Oprema kulturnih društev v letu 2010

Datum objave: 19. 07. 2010 | Rok: 30. 09. 2010
- Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin

Datum objave: 17. 09. 2010 | Rok: 29. 09. 2010
- Javni razpis za oddajo Večnamenske športne dvorane v Markovcih in šolske telovadnice v sezoni 2010/2011

Datum objave: 26. 05. 2010 | Rok: 11. 06. 2010
- Srečanje malih skupin - državno predtekmovanje za Gučo 2010

Datum objave: 01. 04. 2010 | Rok: 30. 04. 2010
- Predlaganje kandidatov za Občinsko volilno komisijo

Datum objave: 25. 02. 2010 | Rok: 12. 04. 2010
- Za dejavnosti, projekte in prireditve, ki niso predmet drugih razpisov

Datum objave: 19. 03. 2010 | Rok: 06. 04. 2010
- Javno zbiranje ponudb za oddajo KKS Markovci v poslovni najem

Datum objave: 10. 03. 2010 | Rok: 31. 03. 2010
- Razpis štependij in sof. projektov 2010

Datum objave: 26. 02. 2010 | Rok: 31. 03. 2010
- Podelitev občinskih priznanj v letu 2010

Datum objave: 26. 02. 2010 | Rok: 31. 03. 2010
- Sofinanciranje kulturnih programov

Datum objave: 26. 02. 2010 | Rok: 31. 03. 2010
- Sofinanciranje programov športa

Datum objave: 07. 12. 2009 | Rok: 30. 12. 2009
- Navno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin

Datum objave: 10. 11. 2009 | Rok: 23. 11. 2009
- Sklep o javni razpravi proračuna za leto 2010

Datum objave: 10. 09. 2009 | Rok: 25. 09. 2009
- Javni razpis za oddajo Večnamenske dvorane in telovadnice Markovci

Datum objave: 07. 09. 2009 | Rok: 05. 10. 2009
- Javni razpis za izbor kulturnih projektov

Datum objave: 02. 09. 2009 | Rok: 01. 10. 2009
- Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin

Datum objave: 02. 07. 2009 | Rok: 25. 06. 2009
- Dodelitev neprofitnega stanovanja v najem

Datum objave: 11. 06. 2009 | Rok: 30. 06. 2009
- Dodelitev neprofitnega stanovanja v najem

Datum objave: 18. 05. 2009 | Rok: 30. 06. 2009
- Obrtna, zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin

Datum objave: 18. 05. 2009 | Rok: 12. 06. 2009
- Objava namere o oddaji stvarnega premoženja v najem

Datum objave: 04. 05. 2009 | Rok: 30. 05. 2009
- Razpis štipendij in sofinanciranja projektov

Datum objave: 24. 04. 2009 | Rok: 30. 10. 2009
- Razpis kmetijstvo 2009

Datum objave: 24. 04. 2009 | Rok: 30. 09. 2009
- Razpis za pospe. razvoja malega gospodarstva

Datum objave: 22. 04. 2009 | Rok: 01. 06. 2009
- Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin

Datum objave: 22. 04. 2009 | Rok: 06. 05. 2009
- Obvestilo o nameri oddaje stvarnega premoženja v najem

Datum objave: 21. 04. 2009 | Rok: 17. 05. 2009
- Razpis za kulturne dejavnosti - Prostori 2009

Datum objave: 21. 04. 2009 | Rok: 18. 05. 2009
- Razpis za kulturne dejavnosti - MKC 2009

Datum objave: 21. 04. 2009 | Rok: 18. 05. 2009
- Razpis za kulturne dejavnosti - Specializi. 2009

Datum objave: 21. 04. 2009 | Rok: 18. 05. 2009
- Razpis za kulturne dejavnosti - Informatika 2009

Datum objave: 16. 03. 2009 | Rok: 30. 03. 2009
- Sofinanciranje kulturnih programov v letu 2009