Glava

Javni razpisi

Datum objave: 26. 07. 2018 | Rok: 01.10.2018
- JR za dodeljevanje pomoči za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Markovci za leto 2018

Datum objave: 26. 07. 2018 |Rok: 05.11.2018
- JR o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v Občini Markovci za leto 2018

Datum objave: 04. 06. 2018 | Rok: Projekti do 27.07.2018, štipendije do 10.11.2018
- Razpis štipendij in sofinanciranja projektov za leto 2018

Datum objave: 09. 02. 2018 | Rok: Do porabe sredstev oz. najpozneje do 07.09.2018
- Javni razpis za sofinanciranje šolnin za dvig izobrazbene ravni I.

Datum objave: 09. 02. 2018 | Rok: Odvisno od sklopa!
- Javni razpis za sofinanciranje programov dejavnosti, projektov in prireditev, ki niso predmet drugih razpisov v Občini Markovci za leto 2018